Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Uddannelsesbefalingsmand STAB 2. Logistikbataljon i Aalborg (Genopslag)


Uddannelsesbefalingsmand STAB 2. Logistikbataljon i Aalborg (Genopslag)

Du er helhedsorienteret, initiativrig, beslutningsdygtig og har en interesse for uddannelse og udvikling af personel.

Har du desuden en interesse for logistik og trives med at holde mange bolde i luften, så skal du søge stillingen som uddannelsesbefalingsmand i 2. Logistikbataljon.
Om os
2. Logistikbataljon uddanner soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Bataljonen har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes.

Desuden forestår bataljonen et antal kurser samt den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse for logistiktropperne.

Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau.

Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

2. Logistikbataljon skal kunne indgå som en operativ logistikbataljonsstab i en brigade, og der vil derfor også være et operativt fokus for at tilsikre dette.

Føringsuddannelse for førerpersonel i bataljonen vil derfor også blive tillagt prioritet.

Bataljonen er beliggende i Aalborg og er organiseret med en stab, en S7, to Hærens Basisuddannelseskompagnier og et Hærens Reaktionsstyrkekompagni.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver bliver indenfor felterne uddannelse, herunder kontrolvirksomhed ved UAFD, koordination ifbm. arrangementer i og for bataljonen samt sagsbehandler på dele af sektionens ansvarsområder.

Du kan ligeledes forvente lejlighedsvist at støtte UAFD som instruktør.

I forbindelse med stabsuddannelse indgår du i bataljonens S2-sektion som efterretningsbefalingsmand.

Stillingen indebærer ligeledes rollen som assisterende sikkerhedsofficer ved bataljonen.

Operationssektionen har ansvaret for at skabe de overordnede rammer for planlægning og gennemførelse af uddannelsen for soldaterne i bataljonen samt for den centraliserede kursusvirksomhed.

Du gennemfører sagsbehandling efter direktiv fra sektionschefen både inden for eksternt tildelte opgaver og BTN egne identificerede opgaver.

Det forventes, at du løser pålagte opgaver under inddragelse af underenhederne og i samarbejde og koordination med den resterende bataljonsstab.

Du forventes desuden at være medvirkende til at tilsikre, at der er en rød tråd, og at der bygges bro mellem hærens basisuddannelse, hærens reaktionsstyrkeuddannelse og den stående reaktionsstyrke i 1. Logistikbataljon.

Stillingen fordrer mulighed for egen udvikling, idet selvstændighed honoreres med ansvar, og du vil blive udfordret både operativt og planlægningsmæssigt.

Samtidig vil du høste erfaringer og helhedsforståelse, der på sigt vil gøre dig attraktiv til stillinger på næste funktionsniveau internt ved Trænregimentet såvel som eksternt.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads præget af gode kollegaer, godt humør og en ligefrem og jævnbyrdig atmosfære, hvor du måles på din personlige fremtræden og dine faglige kompetencer frem for på din grad.

Det er ikke et krav, at du har en fortid ved logistiktropperne.
Om dig
Du er en erfaren oversergent, som ønsker at gøre sig klar til næste funktionsniveau indenfor en kort årrække.

Du har erfaring med uddannelseslære, da dit virke vil indeholde vejledning, sparring og kontrol inden for uddannelse.

Du har gode analytiske evner og en grundlæggende interesse for uddannelse og taktisk logistik.

Du formår at omsætte denne interesse og indsigt til konkrete handlinger til gavn for den samlede opgaveløsning i bataljonen.

Du anvender kontrolvirksomhed som et redskab til at opnå bedre præstationer og vægter resultater ud fra de vilkår, opgaven er udført under.

Du er selvstændig, løsningsorienteret, fleksibel i din tilgang til tjenesten, og du trives i en omskiftelig hverdag med forskelligartede udfordringer.

Du forstår at bruge dine kollegaers kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, ligesom du trives godt i et åbent og positivt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at seniorsergent O.D. Christiansen på telefon. 25 10 06 79. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

10.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent