Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Militære vagter til Forsvarets Efterretningstjeneste

Har du det mentale overskud samt den psykiske og fysiske robusthed, som det kræver at være militær vagt i en efterretningstjeneste? Kan du agere med myndighed og samtidigt fastholde en venlig tilpasset tilgang til andre? Er du sikkerhedsbevidst, handlekraftig og god til at holde hovedet koldt, når der foregår meget omkring dig på samme tid? Så er du måske vores nye kollega og den miltære vagt, som vi søger i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
FE er en helt særlig arbejdsplads med et unikt arbejdsmiljø, hvor fokus på sikkerhed og service er i højsædet. Indenfor den nærmeste fremtid begynder opførelsen af Danmarks historiens største sikkerhedsbyggeri af FE nye Domicil på Svanemøllen Kaserne. Derfor udvider vi vagtstyrken med et antal nye medarbejdere.

Du vil blive en vigtig spiller i et operativt sikkerhedsmiljø, hvor dedikerede medarbejdere med højt ambitionsniveau stiller krav om holdninger og professionalisme. Vi ønsker derfor, at du bidrager til vores professionelle arbejdskultur, som understøtter FE´s kerneopgaver, der er centreret om at være Danmark udenrigs- og militære efterretningstjeneste.

Som vagt vil du opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være erfaren og en handlekraftig beslutningstager. Det er også vigtigt, at du er selvmotiverende under vagten og ift. din udvikling i vagten. Du vil blive en del af et rutineret team af vagtfolk med en solid faglig baggrund. Dine kolleger er servicemindede og kompetente, og evner at finde kvalificerede løsninger på alle udfordringer. Vagtteamet er kendetegnet ved at være gode til at samarbejde, kommunikere og handle professionelt.

Vi tilbyder tjeneste i et team, der har fokus på faglighed, og hvor muligheden for udvikling af nye kompetencer inden for sikkerhedsområdet vægtes højt.

Du og din baggrund er vigtig
Det er en militær stilling i FE. Du har erfaring som konstabel, overkonstabel, gerne med kendskab til vagttjeneste fra andre dele af Forsvaret, hvor fx tjeneste som MP eller bevogtningsassistent kunne være en relevant baggrund at byde ind med, men der kan også være andre relevante veje til jobbet.

Det vil være en fordel, hvis du har bestået bevogtningsuddannelsen. Du har forventeligt stor erfaring med førstehjælp, digitale vagtsystemer samt håndtering af håndvåben. 

Det er et krav, at du har gennemført Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende. Er du fra Søværnet eller Flyvevåbnet skal du have gennemført basisuddannelsen i disse værn, samt en funktionsuddannelse.

Du skal have kørekort til minimum kategori B.

For at blive vores nye kollega, skal du
•    Have spidskompetencer inden for samarbejde og kommunikation 
•    Have helhedsforståelse
•    Være beslutningdygtig 
•    Være en naturlig autoritet med imødekommenhed
•    Personligt mod til at gå ind i de situationer, der behøver vagtens handling
•    Have interesse for og lyst til, at arbejde med sikkerhed
•    Være loyal, rummelig og fordomsfri. 
 
Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. 

Tjenesten i vagtcentralen bestrides som kontinuerlig tjeneste af 12 timers varighed, og du kommer til at indgå i en fast vagtturnus.
Du vil være underlagt en vagtholdsleder som er foresat for det øvrige personel på vagtholdet.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen er værnsfælles. Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Forsvarets Efterretningstjeneste, København.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget senest den 24. november 2023. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler og stiler mod en ansættelse hurtigst muligt og efter aftale. 

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-Partner på mailadressen fe-1119@fe-ddis.dk I emnefeltet anføres "Militær vagt".

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”UDSYN”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 

Generel information


Tjenestested

Geografi

København og omegn

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

24.11.2023

Indrykningsdato

04.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent