Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Tekniker til kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing


Tekniker til kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing

Vil du arbejde sammen med et team af dygtige elektronik fagteknikere, i Air Control Wing på Flyvestation Karup, hvor der er plads til personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø?

Så vil vi meget gerne se en ansøgning fra dig.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Vedligeholdelseselementet er underlagt Logistisk Vedligeholdelsessektion bestående af fire elementer, hvoraf vedligeholdelseselementet i Karup er det ene. Vedligeholdelseselementet i Karup er opdelt med 4 underlagte værksteder med i alt cirka 50 engagerede og dygtige medarbejdere.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet drift og vedligeholdelse af Air Control Wing og National Air Operations Centre (NAOC) operationsrum, vedligeholdelse af radio- og kommunikationssites, varetagelse af Air Control Wings deployerbare materiel samt vedligeholdelse af Flyvestationens radar og landingssystemer.
Om stillingen
Du bliver en del af Vedligeholdelseselementets kommunikationsværksted i Karup. Værkstedet har ansvaret for at opstille og vedligeholde de operative kommunikationssystemer.

Som en del af teamet vil du være med til teknisk support af kommunikationsmateriel ved Air Control Wing i Karup, herunder den praktiske gennemførelse af vedligehold, reparation, modifikation og installation. Du vil endvidere skulle yde faglig assistance ved internt og eksternt projekt og udviklingsarbejde.

Vi tilbyder dermed et spændende og alsidigt job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø. Du vil få relevant uddannelse og sidemandsoplæring, inden du selvstændigt skal arbejde med vores udstyr og systemer.

Arbejdsdagen i elementet er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog og tilstræber, at bringe hinandens kompetencer i spil på bedste vis.

Som et led i enhedens pålagte beredskab, må du forvente at indgå periodevis på beredskabshold. For at skærpe enhedens indsatsberedthed, deltages der i ca. 1 øvelse i enten ind- eller udland årligt, øvelsens varighed vil være ca. 14 dage. Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning, vedligeholdelse af dine militære færdigheder samt være udsendt i international tjeneste.
Om dig
Du skal være uddannet elektronikmekaniker, radiomekaniker eller elektronikfagtekniker, samt have erfaring med fejlretning på elektronik. Du har også gerne erfaring med radiokommunikation og intercom systemer.

Endvidere sætter du fokus på høj faglighed, fleksibilitet og kan i korte perioder håndtere, at arbejde i situationer med pres.

Desuden har du kørekort til kategori B.

Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, er du en god kollega, som samarbejder, kommunikerer og deltager aktivt i hverdagen. Du kan ligeledes arbejde selvstændigt og målrettet med opgaver indenfor eget felt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Ian Hallundbæk Eriksen på mail ACW-LMKC-001@MIL.DK, eller på telefon 72845576. Alternativt kan du kontakte elementsleder Michael L. Sommer på mail ACW-LMK-001@MIL.DK, eller på telefon 72845552.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 12. december 2021 og samtaler forventes afholdt uge 50. Stillingen er til besættelse 01. februar 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medar-bejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

05.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent