Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Assisterende sikkerhedsofficer ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Assisterende sikkerhedsofficer ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du interesse i at arbejde med og deltage i udviklingen af området indenfor militær- og informationssikkerhed, og har du lyst til at indgå i en enhed, hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Har du kompetencer inden for praktisk IT? Kan du sætte disse i kontekst af sikkerhed på brugerniveau, og er du løsnings- og samarbejdsorienteret, så er det dig, vi søger.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) udfører vedligeholdelsesopgaver og eftersyn på Forsvarets skibe, fly, køretøjer og andet materiel. Ledelsen er placeret i Brabrand, hvor planlægningsopgaver og intern støtte er forankret, mens vores værksteder er fordelt på 17 etablissementer spredt over hele landet.

Kvalitetsledelsessektionen, hvori sikkerhedselementet er forankret, består af en sektionschef og ni medarbejdere. Sektionen har med reference til chefen for Driftsafdelingen til opgave at lede og koordinere indsatsen i relation til kvalitets-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområderne, herunder de systemer der benyttes som platform for disse områder. Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer, der bidrager til at sikre faglige vel-funderede løsninger i produktionen til gavn for hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Tonen ved enheden er uformel, og der er et højt niveau af selvstændighed i sektionen. Kollegial og chefsparring er dog stadig en central del af opgaveløsningen.
Om stillingen
Vi søger en assisterende sikkerhedsofficer og krypto-rådgiver, som samtidigt har eller kan opbygge IT kompetencer indenfor relevante systemer. Du kommer som assisterende sikkerhedsofficer og krypto-rådgiver til at arbejde tæt sammen med både sikkerhedsofficeren og informationssikkerhedsofficeren i rammen af sikkerhedselementet under kvalitetssektionen. Endvidere kommer du til at gennemføre praktiske foranstaltninger i forhold til den militære sikkerhed og håndtere praktiske IT-spørgsmål og opgaveløsninger. Du vil gennem dit arbejde få medindflydelse på udviklingen af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes sikkerhedssystem i sikkerhedselementet og samarbejde med en række interne og eksterne samarbejdspartnere.

Det er en forventning, at du har gode samarbejdsevner, at du er løsningsorienteret og udviklingsparat. Du vil skulle virke som Vedligeholdelsestjenestens assisterende sikkerhedsofficer med følgende hovedopgaver:
• Støtte til den daglige drift og vedligeholdelse af den Militære Sikkerhedstjeneste iht. FKOBST 358-001 i samarbejde med sikkerhedsofficeren og informationssikkerhedsofficeren.
• Virke som stedfortræder for både sikkerhedsofficeren og for informationssikkerhedsofficeren.
• Rådgiver for underlagte enheder om håndtering af kryptomateriel og tolkning af bestemmelserne for håndtering af kryptomateriel.
• Forestå praktisk IT-håndtering og rådgivning om samme for PK-divisionen under Forsvarets Vedligeholdstjeneste.
• Bidrage til indsamling af data og udarbejdelse af udkast til FVT årsoversigt og rapportering om sikkerhed.
• Deltage i planlægning, koordinering og gennemførelse af generelle sikkerhedseftersyn ved underlagte enheder med tilhørende rapportering og opfølgning jf. FKOBST 358-001.
• Vedligeholdelse af FVT krypto-sikkerhedsorganisation.
• Bidrage til vedligeholdelse og udbygning af FVT Sikkerhedsinstruks.
• Virke som sparringspartner og rådgiver overfor underlagte enheder indenfor sikkerhedsspørgsmål. Herunder deltage i undervisning og introduktion af nyt personel i sikkerhedsorganisationen ved FVT.
• På længere sigt bidrage til løsning af udvalgte informationssikkerhedsopgaver.
Om dig
Vi søger en assisterende sikkerhedsofficer med et relevant indblik og tilgang til sikkerhedsområdet og praktisk IT. Du har gerne praktisk erfaring med sagsbehandling indenfor sikkerheds- og IT-området fra tidligere.

Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent med flere års praktisk erfaring. Du har en naturlig interesse for både sikkerhed og for IT. Du har organisationsforståelse og kan virke selvstændigt indenfor en given ramme betragtes som et væsentligt punkt.

Som person er du fleksibel, løsningsorienteret og med masser af ”drive”. Du tror på, at relationer og samarbejde skaber de bedste løsninger – også på tværs af fag- og personelgrupper. Du formår at bevare overblikket over flere parallelle opgaveløsninger, og du kan fastholde flere delsystemer samtidigt med gennemførelse af fornyelse i takt med organisationens fortsatte udvikling. Du arbejder godt både i teams og selvstændigt og er samtidig imødekommende. Du har endvidere sans for struktur og for detaljens betydning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er i Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for kvalitetssektionen ved Forsvarets Vedligeholdstjeneste; major Henrik Liljenberg Christensen på tlf.: 23810548 eller via mail: FVT-P-CHDK@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 19. december 2021, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2 2022. Ansættelse pr. 1. februar 2022 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.12.2021

Indrykningsdato

05.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent