Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kører til Kommandosektionen ved 2. Opklaringseskadron (genopslag)


Kører til Kommandosektionen ved 2. Opklaringseskadron (genopslag)

Interesserer du dig for administration på underafdelingsniveau?
Sætter du en ære i at være med til at skabe en nemmere hverdag for de operative soldater, og selv have en hverdag hvor der er mulighed for operativ indsættelse i rammen af underafdelingen?
Om os
2. Opklaringseskadron er en ud af to professionelle opklaringsenheder i Hæren, og består af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt, og travl, historie med adskillige internationale indsættelser, samt en fortsat travl opgaveportefølje med indsættelser i hhv. beredskaber, NATOPS og INTOPS.

Senest har eskadronen løst opgaver i rammen af Mobile Force Protection Teams i Afghanistan. Eskadronen stiller kontinuerligt én opklaringsdeling til støtte for Hærens panserinfanteribataljoner.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver. Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer, til indsættelser til fods med fuld udrustning. Oftest foregår eskadronens indsættelser bag fjendens linjer, i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater. Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.
Om stillingen
Eskadronen søger lige nu to kørere til Kommandosektionen i kommandodelingen.

Kommandosektionen består af eskadronsbefalingsmanden (seniorsergent) der samtidig er delingsfører for kommandodelingen, en eskadronshjælper (korporal) samt to kørere/eskadronshjælpere (konstabel) - det er de to sidstnævnte stillinger vi søger besat.

I den daglige tjeneste hjælper eskadronshjælperne med at udarbejde vagtlister, booke undervisningslokaler, sende kostmeldinger samt støtte med administration af eskadronens arbejdstid.

Eskadronshjælperne sørger for dagligt at sende styrkelister til bataljonen, således at denne til stadighed ved, hvor meget personel der er til tjeneste.
Herudover hjælper de med at opdatere personeloversigter ifbm. afgivelser og andre aktiviteter.

Eskadronshjælperne også det praktiske bindeled mellem Garnisonsstøtte Elementet og eskadronen, og dine opgaver vil i den forbindelse fx være at sende/aflevere rejsebestillinger, rejseafregninger, arbejdstidsskemaer ol.

Under operativ indsættelse har kører/eskadronshjælperne ansvaret for at flytte eskadronens kommandostation samt støtte eskadronsbefalingsmanden i tilrettelæggelse af personeltjenesten ved eskadronens kommandostation.

Under ophold på stedet indgår kører/eskadronshjælperne i sikringen af kommandodelingens BSO, samt varetager radiovagter i eskadronens kommandostation.

Når eskadronen er indsat efterlades kommandodelingen som oftest i eget bagland, men skal ved indsættelse i dybden også være rede til at infiltrere med resten af eskadronen ind bag fjendens linjer.
Om dig
Du er konstabel og det er ønskeligt, at du har tidligere erfaring med administration på underafdelingsniveau.

I 2. Opklaringseskadron vægter vi professionalisme, høj viljestyrke og lysten til at dygtiggøre sig.

Vi søger soldater der kan arbejde indsat under hårde forhold, også i kommandodelingen, hvorfor vi stiller krav til din fysik.
Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og du er villig til at nå KAT 3 jf. de operative anbefalinger (Test A: 2500, Test B: 56 ture, Test C: Niveau 3).

Ønskelige uddannelser og omskolinger:
- C/E kørekort
- Kryptooperatør
- DeMars 926 PA
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef, kaptajn René Hansen på telefon 91 53 12 64 eller på mail GHR-3B-200A@MIL.DK.

Alternativt kan eskadronsbefalingsmand, oversergent Rasmus Baldus kontaktes på telefon 41 38 72 88 eller på mail GHR-3B-201A@MIL.DK. 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 3. december 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 50. Stillingen er til besættelse 1. januar 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.12.2021

Indrykningsdato

02.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent