Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Taktisk kommunikationsbefalingsmand til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Taktisk kommunikationsbefalingsmand til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Har du indgående kendskab til signalmidler, og kan du anvende dem i operativt virke?
Om os
Stabskompagniet (STKMP) er i garnison organiseret med en stabsdeling, der opstiller bataljonens føringsinstallationer, en finskyttesektion, en bjærgningssektion og en kommandodeling. I kommandodelingen indgår en vedligeholdelsessektion, en forsyningssektion og en kommandosektionen. Kommandosektionen består af kompagnibefalingsmanden, Taktisk kommunikationsbefalingsmand (TAKBM), en kompagnihjælper og tre kører/signalmænd.

STKMP skal sammen med resten af I Livgardebataljon indgå i et NATO beredskab i 2023.

STKMP vil under feltforhold, få tilgang af enheder fra de fleste tjenestegrene i Hæren for, at kunne understøtte bataljonens kamp under fuldspektrum operationer.
De tilgående enheder indgår på lige fod med kompagniets garnisonsenheder.
Det samlede STKMP vil bestå af: En opklaringsdeling fra III GHR, en tungmorterdeling fra 1 AA, CIS detachement fra 1. FØSTBTN og en sanitetsdeling samt en forsynings- og transportdeling fra 1 LOGBTN.

STKMP er for soldater, der med stor frihed under ansvar, løser højt specialiserede opgaver og, er servicemindede med fokus på høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt, og med plads til at prøve nye ting.
Om stillingen
Du vil som TAKBM skulle fungere, som kompagniets faglærer (ekspert) på alle kompagniets signalmidler. Det vil sige, at du skal forvente en del kursusaktivitetet, såfremt du ikke allerede har kompetencerne, inkluderende, men ikke begrænset til:
FAGLÆ/HRN.
VHF/UHF FAGLÆ.
BMS FAGLÆ.
HF FAGLÆ.

Dine opgaver i garnison vil være todelt: Drift af, men også uddannelse på signalmidlerne i kompagniet.

Under indsættelse vil du indgå i kompagniets kommandostation. Hvorfra du kommer til, sammen med kompagnibefalingsmanden, at være vagthavende befalingsmand. Du vil derudover være den, som skal tilsikre, at samtlige kommunikationssystemer, i alle STKMP enheder er brugbare og i drift. Sidstnævnte vil primært være i ”klar til kamp” faserne, men vil også blive relevant løbende.

Ved din ankomst til kompagniet, vil du blive parret op med operationsbefalingsmanden fra STDEL mhp. at blive lært op i signalmidlernes anvendelse, såfremt du ikke allerede besidder kompetencerne.

Du skal forvente, at skulle deltage i kompagnichefens føreruddannelse for at få et indblik i kompagniets samlede opgaveløsning. Det vil over tid blive forventet, at du kommer med input til den taktiske kommunikation, ift. hvordan opgaven bedst løses og understøttes.

På sigt, når dine signalkompetencer er opbygget, er det hensigten, at fokusere dit virke hen imod, at blive FAGLÆ INF samt modtage uddannelse i taktisk efterretning.
Dette for, at kunne understøtte kompagniets grundlæggende militære uddannelse og for at kunne understøtte STKMP under indsættelser.
Om dig
Du er udnævnt oversergent eller erfaren sergent gerne med faglærerkursus og er vurderet egnet til udnævnelse.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B og C.

Det er ønskeligt, at du tidligere har gjort tjeneste i en SRS enhed og gerne i kamptropperne, som enten NK/DEL, DELSG eller ITBM.

Overordnet set er det vigtigste for os, at du har stort et ønske om, at ville lære vores (Hærens) signalsystemer, at kende samt at du både kan og vil tage ansvar for kompagniets samlede signalkompetencer.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere et godt resultat. Du kan håndtere frihed under ansvar. At du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder, for en optimal opgaveløsning.

Du tager initiativ således, at du selvstændigt forstår, at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din egen tid bedst muligt. Du er fleksibel i opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn A. Fischer på mail LG-1B-000A@MIL.DK eller telefon 25 55 13 66 eller kompagnibefalingsmand SSG J. Walbum på mail LG-1B-001A@MIL.DK eller telefon 22 61 45 48.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 12. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

01.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent