Fortsæt til indhold

Sagsbehandler, kursusleder og underviser til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse


Sagsbehandler, kursusleder og underviser til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse

Vi søger en seniorsergent med sanitetserfaring til et udfordrende og spændende job som sagsbehandler, kursusleder og underviser. Du vil komme til at varetage sagsbehandling inden for sanitetstjeneste, virke som kursusleder, og være en del af det team der udvikler og afholder kurser og uddannelser inden for centerets uddannelsesproduktion.

Du får således en unik og særegen tjeneste med en faglighed og opgaveportefølje, der ikke findes andre steder i Forsvaret.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse er en af Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitutioner, og er placeret på Sylbækvej i Aabyhøj ved Aarhus.

Centeret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution. Vi befinder os i krydsfeltet mellem universitetshospitaler i den civile sektor og national og international militærmedicin.

Centeret bidrager til, at Forsvarets sundheds- og sanitetsuddannelser er opdaterede i forhold til den seneste forskning og de nyeste erfaringer, der sikrer at uddannelserne honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 20 fastansatte sanitetssoldater med en blanding af sundheds- og sanitetsfaglige uddannelser og baggrunde. Vores erfaringer spænder derfor vidt, og du vil komme til at arbejde sammen med læger, sygeplejersker, præhospitale reddere og sanitetsuddannede soldater.

På centeret gennemfører vi, blandt andet militærlægeuddannelsen, MEDIC, arktisk sanitet for Sirius, TSE- og førstehjælpsinstruktørkurser med mere.

Vores kursister og elever kommer fra hele Forsvaret samt eksterne samarbejdspartnere, der skal udøve sanitetsfaglige funktioner, eller virke som instruktører ved deres enheder.
Om stillingen
Du får en spændende stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone, stort engagement, høj faglighed og meget motiverede kolleger.

En af dine opgaver vil være at sagsbehandle dele af militærlægeuddannelsen, sanitetsindholdet i relation til CBRNE samt SAR uddannelserne i Flyvevåbnet. Derfor vil du skulle bidrage til studie- og udviklingsvirksomheden i samarbejde med staben (i Brabrand).

Du skal også være kursusleder på flere af vores kurser og uddannelser, hvor du vil blive involveret i, og medansvarlig for, planlægning, udvikling og afholdelse.

Du kommer til at undervise på kurser på tværs af centerets portefølje ud fra dine egne militære og sanitetsfaglige kompetencer.

Der er stor grad af frihed i forhold til arbejdstidsplanlægning så der er balance mellem arbejds- og familieliv. Dog skal du forvente perioder med høj intensitet og lange arbejdsdage i forbindelse med afholdelse af kurser eller planlægning af uddannelsesforløb. Der må desuden påregnes enkelte rejsedage.

Vi vægter kompetenceudvikling højt, så du får god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, både i og uden for Forsvaret.
Om dig
Du er seniorsergent, eller oversergent klar til udnævnelse. Du har en relevant baggrund inden for sanitetstjeneste, og du kender sagsbehandlingsmetodikken i Forsvaret.

Du har en stærk faglig viden, og du motiveres af, at planlægge og udvikle kurser og uddannelser, samt naturligvis af at undervise inden for dine egne faglige områder.
Du er vant til at planlægge og tilrettelægge, og du kan argumentere sagligt for dine synspunkter og din viden.

Du har erfaring i at arbejde med Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, og har tidligere arbejdet med udarbejdelsen af uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner.

Du arbejder selvstændigt, men er også en holdspiller, der kan samarbejde med mennesker med forskellige militære eller civile baggrunde.
Du kan bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, hvor opgaverne spænder vidt mellem sagsbehandling, undervisning, kursusplanlægning, udvikling, implementering og mødedeltagelse.

Du kan håndtere, at der ofte er mange parallelle opgaver, der kræver din opmærksomhed. Du kan desuden bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, og du evner samtidig at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for os, at vores medarbejdere trives.

Du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, og er endvidere idérig og initiativrig og du kan motivere dine kollegaer og elever. Du er empatisk og socialt kompetent.

Du trives med en hverdag og en arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer, frem for rang, chef- eller ledelsesroller, og hvor en stor del af din daglige koordination foregår i et hybridfelt mellem det militære system og det civile sundhedsfaglige miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Christian Everest-Møller på telefon: 72 81 83 30 eller mail: FSK-CS-CHUDD@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 4. november 2021. Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.11.2021

Indrykningsdato

14.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent