Fortsæt til indhold

Forsyningsbefalingsmand til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse


Forsyningsbefalingsmand til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse

Vi søger en oversergent i Aarhus, der har overblik, kan organisere og lede vores forsyningssektion. Det er en unik stilling, hvor du får et betydeligt individuelt ansvar, med stor handlefrihed og en stor grad af indflydelse på hele centerets produktion.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse er en af Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitutioner, og er placeret på Sylbækvej i Aabyhøj ved Aarhus.
Centeret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution. Vi befinder os i krydsfeltet mellem universitetshospitaler i den civile sektor og national og international militærmedicin.

Centeret bidrager til, at Forsvarets sanitets- og sundhedsuddannelser er opdaterede i forhold til den seneste forskning og nyeste erfaringer, som sikrer at uddannelserne honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 20 fastansatte sanitetssoldater med en blanding af sundheds- og sanitetsfaglige uddannelser og baggrunde. Vores erfaringer spænder derfor vidt, og du vil komme til at arbejde sammen med læger, sygeplejersker, præhospitale reddere og sanitetsuddannede soldater.

På centeret gennemfører vi blandt andet militærlægeuddannelsen, MEDIC, arktisk sanitet for Sirius, TSE- og førstehjælpsinstruktørkurser med mere.

Vores kursister og elever kommer fra hele Forsvaret samt fra eksterne samarbejdspartnere, der skal udøve sanitetsfaglige funktioner, eller virke som instruktører ved deres enheder
Om stillingen
Du får en spændende stilling i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone, stort engagement, høj faglighed og meget motiverede kolleger.

Du indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med de fastansatte ved centeret, staben (der ligger i Brabrand) samt elever og kursister.
Du bliver den daglige leder af forsyningsvirksomheden med dertil hørende opgaver inden for ledelse, styring, udførelse og kontrol. Du vil få medansvar, i samarbejde med uddannelseslederen, for udviklingen af dine medarbejdere. Sideløbende med din lederrolle er du også den hovedansvarlige forsyningsbefalingsmand, der varetager materielregnskabet og kontrollerer materielbeholdning ved centeret.

En del af den daglige funktion som forsyningsbefalingsmand ved centeret er at støtte med bestillinger og tilsikre at det korrekte og nødvendige materiel kommer hjem til vores kurser og uddannelser. Du skal sikre at mails læses og de afledte opgaver bliver uddelegeret til dine medarbejdere.

Du bliver ligeledes ansvarlig for alle op- og nednormeringer samt oprettelse af indkøbsrekvisitioner forud for godkendelse ved uddannelseschefen ved centeret.
Du vil også få medbestemmelse i forhold til at udarbejde interne forsyningsprocedurer for centerets ansatte. Du bliver ansvarlig for tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af materiel ved centeret, herunder skal du sikre at eftersynsplaner efterleves.

Der er stor grad af frihed i forhold til arbejdstidsplanlægning så der kan være balance mellem arbejds- og familieliv. Dog skal du forvente perioder med høj intensitet og lange arbejdsdage i forbindelse med afholdelse af kurser eller planlægning af uddannelsesforløb. Der må desuden påregnes enkelte rejsedage.

Vi vægter kompetenceudvikling højt, så du får god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, både i og uden for Forsvaret.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en dygtig oversergent og alternativt en dygtig sergent med stor erfaring indenfor forsyningstjenesten. Det er et krav at du tidligere har arbejdet som forsyningsbefalingsmand eller lignende i minimum 1 år. Du har kørekort til kategori B og C. Du har DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus. Du skal ligeledes have gennemgået ADR kursus samt erfaring med MATDATA.

Som person er du fagligt dygtig inden for forsyningstjenesten. Du er vant til at planlægge og tilrettelægge, og du kan argumentere sagligt for dine synspunkter og din viden. Du kan arbejde selvstændigt, men er også en holdspiller, der kan samarbejde med mennesker med forskellig baggrund fra det civile og/eller fra militæret. Du er serviceminded og indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt, og skal løses med kort varsel.

Du kan håndtere, at der ofte er mange parallelle opgaver, som kræver din opmærksomhed.
Du kan desuden bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, og samtidigt evne at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives.

Endvidere har du en positiv tilgang til dagligdagen, du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, du er idérig og initiativrig, og er samtidig empatisk og socialt kompetent.

Du trives med en hverdag og en arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer, frem for rang, chef- eller ledelsesroller, og hvor en stor del af din daglige koordination foregår på kryds og tværs af hele centerets produktion og kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Christian Everest-Møller på telefon: 72 81 83 30 eller mail: FSK-CS-CHUDD@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 4. november 2021. Stillingen er til besættelse fra 1. december 2021eller hurtigst muligt derefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.11.2021

Indrykningsdato

14.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent