Fortsæt til indhold

Sektionschef til SAP logistikområdet i Forsvaret


Sektionschef til SAP logistikområdet i Forsvaret

Vil du være med til at fortsætte udviklingen af og samtidigt sikre en stabil drift af Forsvarets SAP-logistik løsning - DeMars? Har du kompetencerne til ledelsesmæssigt at styrke den tekniske og faglige udvikling i SAP Logistiksektion? Har du erfaring med SAP systemunderstøttelse af logistiske forretningsprocesser fra en større virksomhed eller det statslige område? Så har du nu muligheden for at arbejde med en større SAP-installation, hvor det logistiske område spiller en helt central rolle i Forsvarets operative opgaveløsning nationalt og internationalt.
Om os
Forsvarets Koncernfælles IT (KAKI) overordnede opgave er at drive, vedligeholde og udvikle koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer, og yde daglig support til vores brugere i Forsvaret.

I DeMars Vedligeholdelsesafdeling er vi ansvarlige for at varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Forsvarets SAP ERP løsning - DeMars - i samarbejde med leverandører.

Logistiksektionens kerneopgaver er sagsbehandling og test i samarbejde med SAP-systemunderstøttelse af logistikprocesserne for Forsvarets materiel og bygninger, brugersupport på 2. level, overvågning og vedligeholdelse af interfaces til perifere systemer samt databehandling og analyser.

Sektionen består af 15 både civile og militære specialiserede medarbejdere, med en bred aldersfordeling. Der er en god omgangstone, hvor gensidig respekt er i højsæde; et godt samarbejde og videndeling på tværs af og uden for sektionen samt et godt socialt sammenhold, hvor der er plads til alle.

Opgaverne skifter mellem at være projektorienteret til at have mere karakter af stabil drift og vedligehold, hvor sidstnævnte vil fylde en stor del af hverdagen.

Du kommer til at indgå i et godt samarbejdet ledelsesteam med stor tillid på både det personlige og arbejdsmæssige område. Teamet består af erfarne chefer med stor faglig indsigt i kerneopgaverne og tværgående afhængigheder - både i og uden for afdelingen.
Om stillingen
Sektionschefen har det samlede ansvar for udførslen af Logistiksektionens opgaver og løsningen af disse inden for logistik (MM-PM og SD-funktionsområder).

Herunder er sektionschefen ansvarlig for:

- at sektionens opgaver udføres indenfor Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses/Koncern-IT vision og mission.
- at gennemføre personalemæssige opgaver som ansættelser, udviklingssamtaler m.m.
- ressourceallokering ved opgaver i forhold til medarbejdere og leverandør.
- at indgå i Release- og Change-processen.

Kommunikation er et ledelsesmæssigt afgørende værktøj og en vigtig kompetence for sektionschefen og for sektionens tværgående leverancer.

Stillingen forudsætter, at du har god it-forståelse og har arbejdet med applikationsvedligehold på et ledelsesniveau og gerne på en SAP-platform.
Om dig
Du besidder dokumenterede, gode analytiske anlæg, god teknisk forståelse, der gør dig i stand til at indgå i en dialog med specialister og systemleverandøren. Samtidig kan du indgå i dialog med forretningen om de behov, der opstår. Du er i stand til at bevare overblikket og synes, at det er spændende at være både tekniker, ressourcestyring, svare på henvendelser fra såvel ledelse som kunder og eksterne parter.

Din tekniske og ledelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger. Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau med interesse for og erfaring med kommunikation, og gerne flere års ledelseserfaring fx som chefkonsulent.

Du har godt kendskab til SAP og har måske en teknisk baggrund, der sætter dig i stand til at forstå en SAP ERP-løsning.

Inden for det første år i stillingen har du qua din professionalisme og faglighed etableret et stærkt netværk på tværs af organisationen og er kendt som en faglig kompetent sparringspartner, der kan understøtte og drive opgaver, processer og projekter i mål.

Du har endvidere sat dig så dybt ind i løsningen, at du kan tale med, når teknikerne entusiastisk fortæller om deres udfordringer og løsningsforslag. Du har også opbygget et godt forhold til systemleverandøren, som du vil være i kontakt med ift. sektions opgaveløsning.

Koncernsproget er dansk. Og det forventes både engelsk og dansk beherskes i skrift og tale.

Hvem bliver din leder?
Du får en leder, som respekterer din faglighed, og giver dig rammer til at udvikle både dig selv og dine opgaver. Når der er behov for det, har han din ryg, og når det giver mening, er du helt i front. Dine personlige udviklingsmuligheder er derfor i gode hænder.

Arbejdsmiljøet i afdelingen er derfor også præget af at være dynamisk og uformelt, med fokus på faglighed og udvikling. Afdelingschefen er også optaget af at understøtte de tværgående processer, der er nødvendige på tværs af Koncern-IT’s platforme, inden for afdelingen og ud mod forretningen (Forsvaret).
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Er du militær vil stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militært ansatte er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Niels Milholt 7281 4560.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen. Er du civil ansøger, bedes du vedhæftede dokumentation for uddannelse.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.10.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent