Fortsæt til indhold

Kaptajn, Chef for 6. og 7. Hærens Basisuddannelseskompagni ved 2 EOD Bataljon


Kaptajn, Chef for Hærens Basisuddannelseskompagni ved 2 EOD Bataljon

Brænder du for at være leder og har en anerkendende tilgang til personel?
Udviser du handlekraft og beslutsomhed og nyder du at være rollemodel for kompagniets personel?
Så er det nu du skal søge stillingen som enten kompagnichef for 6. el. 7. Hærens Basisuddannelseskompagni (HBUKMP) ved 2. EOD-bataljon.
Om os
2 EODBTN består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt.

Fra hvert HBU kompagni hverves et behovsbestemt antal værnepligtige til indtræden på grundlæggende sergentuddannelse og gennemførelse af Hærens reaktionsstyrkeuddannelse ved HRUKMP. Resten af værnepligtsholdet hjemsendes og designeres i totalforsvarsarkivet med henblik på at indgå i totalforsvaret for en periode på 3 år.
Om stillingen
Som kompagnichef vil du blive ansvarlig for kompagniets samlede opgaveløsning og du er garant for, at dette holdes indenfor tildelte rammer og ressourcer.

Du skal som kompagnichef kunne motivere officerer og befalingsmænd til at løse stillede opgaver så godt som muligt med det overordnede formål at gennemføre en kvalitativ uddannelse af værnepligtige.

Desuden skal du medvirke til at finde de bedste kandidater til grundlæggende sergentuddannelse samt til Hærens reaktionsstyrkeuddannelse.

Du bliver ansvarlig for at motivere og videreudvikle unge sergenter således at de efter en periode i HBU kompagniet, søger kompetenceudvikling i et af Ingeniørregimentets specialer.
Du vil indgå i bataljonens chefgruppe, hvor det forventes at du bidrager aktivt til den samlede
opgaveløsning.

I perioderne med værnepligtige skal du forvente overarbejde og øvelser, der efterfølgende afspadseres, når de værnepligtige er hjemsendt.
Om dig
Du er kaptajn fra Hæren, og vi forventer, at du har gennemført VUT-I/L, VUK, BTN/BDE eller Føringskursus.

Alternativt er du premierløjtnant, der er egnet til Føringskursus. Du har erfaring som delingsfører og/eller næstkommanderende fra HBU/HRU og gerne fra stående reaktionsstyrke. Du har INTOPS erfaring og besidder helhedsforståelse for Hæren og specielt HBU’s rolle i Hæren.

Bataljonen tilstræber at kommende HBU-kompagnichefer har gjort tjeneste i staben. Dette mhp. at den kommende chef har kendskab til bataljonens principper omkring HBU uddannelsen og har indsigt i HBU-uddannelsesgrundlaget.

Bataljonen tilstræber også at HBU-kompagnichefer efter HBU-chefperioden om muligt ansættes i staben mhp. at bataljonen nyttiggør opbyggede erfaringer mv.

Du har en professionel indstilling til arbejdet med lyst til at udvikle dig. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt.

Din kommunikation er entydig og let forståelig. Du er servicemindet og omstillingsparat. Desuden forventer vi, at du er god til at samarbejde.

Du har evt. gennemført våbenkursus I og II for Ingeniørtropperne og besidder dermed et generelt kendskab til ingeniørspecialerne m.h.p. at kunne bidrage aktivt til hvervning af kommende GSU og HRU, samt rådgive befalingsmænd i kompagniet om deres kommende karriere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/2 EODBTN oberstløjtnant René Fjeldgård Pedersen på tlf.: 72825201 / 41320292.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 28. oktober 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 45.

Tiltrædelse senest pr. 1. januar 2022.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.10.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent