Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Næstkommanderende til Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Trives du med udviklingsopgaver, og er du klar til at indgå i ledelsen af Bemandingsafdelingen? Er du god til at koordinere på tværs, opbygge stærke relationer og sikre, at opgaverne løses godt og til tiden? Så er jobbet som næstkommanderende i Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse måske noget for dig.
Om os
Bemandingsafdelingen står for rekrutteringsprocesserne og bemanding af stillinger i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og de støttende styrelser, samt Forsvarsministeriets departement. Hertil kommer bemanding af internationale stabe og reserven. Opgaveløsningen og samarbejdet med myndighederne sker med udgangspunkt i Forsvarsministeriets Personalestyrelses strategi.

Kerneopgaven for Bemandingsafdelingen er den løbende understøttelse af rekruttering og bemanding af stillinger inden for ministerområdet, hvilket sker i tæt dialog myndighederne. Hertil kommer en fortsat udvikling og implementering af digitale løsninger til understøttelse af rekrutteringsprocessen, samt tilpasning og udvikling af HR processerne.

Bemandingsafdelingen håndterer endvidere personaletilpasningsprocesser og behandler indplacering af chefstillinger og er tillige ansvarlig for administration af personel på langtids civil uddannelse.

Bemandingsafdelingen består af ca. 95 medarbejdere, både civile og militære, og er organiseret i fire underliggende sektioner. Vi vægter trivsel/arbejdsglæde, samarbejde og faglighed meget højt, da vi tror på, at det skaber et godt grundlag for at betjene vores kunder inden for ministerområdet.

I Bemandingsafdelingen er der fleksibilitet til at aftale hjemmearbejde en eller flere dage om ugen.
Om stillingen
Din vigtigste opgave bliver at koordinere opgaver på tværs af Bemandingsafdelingen, hvor du er det naturlige indgangspunkt for visitering af indkomne opgaver.

Dette omfatter:

• Afdelingens interne opgaver, udviklingsprojekter og netværksgrupper
• Indkomne opgaver fra FPS øvrige afdelinger og direktionen
• Indkomne opgaver fra kommandoer, styrelser, departementet og eksterne myndigheder

Du er også ansvarlig for styring og opfølgning på afdelingens økonomi i samarbejde med afdelingschefen og økonomipartneren.

Du bliver ansvarlig for indkøbsprocesser i afdelingen og skal bidrage til, at afdelingen kommer godt i gang med FPS nye indkøbsprocesser, der implementeres i starten af 2022.

Som næstkommanderende sparrer du med sektionschefer, elementledere og sagsbehandlere om behandling og forelæggelse af sager.

Du er stedfortræder for afdelingschefen og repræsenterer Bemandingsafdelingen i forskellige fora efter aftale med chefen.
Om dig
Du er M331 og har gennemført Master i Militære Studier (MMS/Stabskursus (VUT/II/L) og evt. Operativ Føringsuddannelse (OFU) eller en ækvivalerende udenlandsk videreuddannelse. Alternativt har du gennemgået en civil videregående uddannelse på master/kandidatniveau.

Stillingen som næstkommanderende for Bemandingsafdelingen er en udfordrende stilling, der qua afdelingens størrelse og opgavekompleksitet, stiller store krav til dine evner til at koordinere og din helhedsorienterede tilgang.

Du har erfaring med at organisere opgaver og finder det naturligt at koordinere og indhente faglige bidrag fra afdelingens sektionschefer, elementledere og fagansvarlige medarbejdere.

Du opbygger let relationer til andre afdelinger i FPS og Bemandingsafdelingens samarbejdspartnere inden for ministerområdet. Samarbejde, tillid og respekt for faglighed indgår som naturlige elementer i din opgaveløsning.

Du skal være omstillings- og forandringsparat, have et udpræget helhedssyn, da du skal bidrage til fortsat udvikling og implementering af afdelingens digitale udviklingsprojekter, der er kendetegnet ved, at de går på tværs af hele ministerområdet og har flere interessenter internt i FPS.

Dit udgangspunkt skal i den forbindelse være, at du er fremsynet og altid ser muligheder og løsninger, der virker.

Du ser dig selv som en god kollega, med professionelle kommunikative egenskaber, og du trives med varierende opgaver og en dagligdag med både store og små opgaver.

Det er en fordel, hvis du erfaring med stabsarbejde fra enten Forsvarskommandoen, departementet eller en af de operative kommandoer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat på ministerområdet, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte chefen for Bemandingsafdelingen i FPS, oberstløjtnant Peter Gutfeld på tlf. 2424 2274 eller nuværende stillingsindehaver major Gorm Egebjerg Kristensen på tlf. 3266 5011.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Karin Dupont på tlf. 7281 9134 , FPS-BA-BS205@mil.dk.

ANSØGNING
Ansøgningen vedlagt alle relevante bilag sendes elektronisk via linket ’søg stillingen’ nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe dem til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er onsdag den 27. oktober 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 44.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, dog senest den 1. januar 2022.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værne-pligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab.

Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.10.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent