Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand til EWKMP i Fredericia (genopslag)


Uddannelsesbefalingsmand til EWKMP i Fredericia (genopslag)

Er du en løsningsorienteret oversergent, der kan holde overblikket og se det store billede? Har du flair for planlægning, kontrolvirksomhed og uddannelse? Kan du være med til at skabe de bedst mulige rammer for uddannelsen ved EWKMP stående styrke?
Om os
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum.

Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og højt specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er beliggende i Fredericia, og hører under ISR bataljonen, der er beliggende i Varde.
Om stillingen
Din daglige gang i kompagniet vil foregå ved uddannelsessektionen, hvor du vil løse flere forskelligartede opgaver. Dit primære fokus vil være, at skabe rammerne og planlægge uddannelse for kompagniet, som omfatter EW specialet, INTOPS, NATOPS, GME med mere.

Du vil indgå i et team af officerer og befalingsmænd, som alle brænder for at levere den bedst mulige uddannelse til kompagniets soldater.

EW soldatens kompetencer favner bredt, og derfor vil uddannelsesindholdet variere, hvor evnen til at holde den røde tråd i uddannelsen er en vigtig forudsætning for succes.

Stillingen stiller store krav til omstillingsparathed og gåpåmod, da kompagniet ofte får pålagt opgaver der skal løses med kort varsel. Her er der behov for hastigt at få planlagt og eksekveret relevant uddannelse op til, og det vil du være med til at føre ud i livet.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du vægter faglighed højt, og går ikke på kompromis med uddannelsens indhold.

Du har erfaring med planlægning og uddannelseslære, og sætter en ære i at levere et godt produkt.

Du tager ansvar for din rolle, som har stor indflydelse på hele kompagniets kampduelighed og motivation.

Erfaring fra arbejde med efterretnings- eller signaltjeneste er ønskeligt.

Der skal for nuværende forventes en årlig rejseaktivitet på 6-8 uger til øvelser, skydeperioder mm.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere informationer om stillingen kan chefen for uddannelseselementet kontaktes på tlf. 50 89 76 64 eller EFR-1B-240A@mil.dk. Alternativt kompagnichefen for EWKMP på tlf. 72 82 95 00 eller EFR-1B-200A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 14. november 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 46/47. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.
Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.11.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent