Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper til Stabselement Bornholm på Almegårds Kaserne


Forsyningshjælper til Stabselement Bornholm på Almegårds Kaserne

Har du flair for logistisk arbejde, struktur i hverdagen, og møder du dine kollegaer i øjenhøjde?
Om os
Stabselement Bornholm er strukturelt placeret under Gardehusarregimentet og er den koordinerende enhed på Almegårds Kaserne. Stabselementet blev tidligere benævnt Garnisonsstøtteelementet.

Kasernen huser adskillige myndigheder lige fra Hærens moderne opklaringsenhed III Opklaringsbataljon, Det Bornholmske Hjemmeværn og Søværnets Minørtjeneste til støttende enheder som Garnisonsværkstedet, Forsyningscenter Bornholm og Forsvarets Ejendomsstyrelse.

I Stabselementet indgår et Administrationselement med ansvar for personaleforvaltning samt et Ledelseselement hvorunder Uddannelses Materiel Kontoret (UMAK) og bemandingen af Kasernens hovedvagt er forankret.

Ud over den store variation af enheder på Kasernen er både Beredskabsstyrelsen og Flyvåbnet repræsenteret på Bornholm. Øen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Forsyningshjælperen refererer til den daglige leder for UMAK, og tjenesten vil foregå i tæt samarbejde med denne.

Arbejdsopgaverne inkluderer blandt andet:
- Stedfortræder for Leder/UMAK.
- Rådgivning og undervisning i brugen af uddannelsesmaterialerne.
- Vartning og vedligeholdelse af materiel og faciliteter.
- Håndtering af IND/UD lån af materieler.
- Logistiks kontrol og genbestilling af forbrugsvarer.
- Fotoopgaver i fm. ID kort, kørekort, pas mv.
Om dig
Du er uddannet korporal. Alternativt er du erfaren konstabel, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du trives med en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Som person er du imødekommende, ansvarsbevidst, pertentlig og har masser af gåpåmod.

Du skal arbejde i en lille organisation, men formår at samarbejde på tværs mellem kasernens mange myndigheder.

Endelig skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Torben Qvist på telefon 72 82 38 95 eller på mail GHR-SB-UMAK1@MIL.DK.
Alternativt kan major Torben Petersen kontaktes på telefon 72 82 38 80 eller på mail GHR-SB-CH@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 26. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.10.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent