Fortsæt til indhold

Chefsekretær for chefen ved Joint Movement and Transportation Organization


Chefsekretær ved Joint Movement and Transportation Organisation

Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO) søger en effektiv, forudseende og handlekraftig chefsekretær som er god til at skabe relationer på tværs af organisationen.

Har du det som de fleste vil kalde effektivt handlekraft, og er du god til at skabe relationer på tværs af en organisation? Så vil vi meget gerne se nogle ord fra dig.
Om os
Vi er en sektion bestående af 10 motiverende og positive medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau hvor service, kvalitet og samarbejde er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Sektionen har desuden det direkte samarbejde med vores HR- og økonomipartnerelementer.

Vi har en uformel og åben omgangstone , og prioriterer trivslen højt, herunder balancen imellem opgaver og ressourcer. Vi sætter endvidere udvikling af medarbejdere særdeles højt, hvorfor der vil være mulighed for efter- og videreuddannelse, baseret på dine og vores behov.
Om stillingen
Du vil som chefens sekretær blive involveret i en stor del af vores virke, idet du som referent vil deltage i alle chefmøder, samarbejdsudvalgsmøder, lønudvalgsmøder m.v. med krav om høj grad af fortrolighed.

Derudover vil du være ansvarlig for mødeplanlægning, koordinering af kalendere og aftaler samt koordinering af diverse besøg ved myndigheden samt forestå praktiske foranstaltninger i forbindelse med chefens rejse- og mødeaktivitet. Du vil også i et vist omfang skulle støtte myndighedens chefsergent og sektionschefer – som sammen med chefen udgør chefgruppen.

Endvidere vil du være sagsbehandler indenfor primært HR-området, særligt kompetenceudvikling, herunder opdatering af strategi og vejledning om kompetenceudviklingsmuligheder og fondspuljer samt være sagsbehandler i forhold til ind- og udenlandske kurser.

Endelig vil du bidrage til ledelsens udarbejdelse af Work Zone dokumenter samt administrere vores myndighedspostkasse.

Vi tilbyder dig en stilling med gode muligheder for personlig udvikling.

Du får kontor ved siden af chefen, og du vil blive del af en fleksibel, dynamisk og spændende hverdag, som du selv vil kunne være med til at præge og med gode muligheder for at skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og private interesser.
Om dig
Først og fremmest søger vi en dedikeret og handlekraftig kollega med et godt humør.
Vi ser også gerne du har en kontoruddannelse.

Det forventes, at du har god ordenssans, er punktlig samt at du optræder ansvarsfuldt og serviceminded i dit arbejde, da resten af organisationen er afhængig af det.
Fortrolighed, venlighed og overblik er nøgleord for dit virke som chefsekretær.

Vi forventer, at du har en høj grad af ansvarsfølelse, og selvstændigt foretager sagsbehandling og koordination af dine sagsområder. Vi lægger stor vægt på stærke samarbejdsrelationer og evnen til at netværke både internt og eksternt.

Det er essentielt, at du har evner og lyst til at arbejde med et meget bredt sagsområde, samt at du evner at holde fokus på opgaven og formår at skelne væsentligt fra mindre væsentligt.

Du skal som person have gode analytiske evner samt gode kommunikationsevner, herunder være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du er resultatorienteret men også omstillingsparat, da deadlines kan variere afhængigt af opgaven.

Du har IT-brugerkundskaber svarende til PC-kørekort. Kendskab til SAP og elektronisk sags- og dokumenthåndtering (KESDH) er ønskeligt.

Kendskab til Forsvarets, Flyvevåbnets og Joint movement and transportation organisations organisation er ønskeligt, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.530,37 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef, major Per Erikstrup, på mail: JMTO-K-CH@fiin.dk eller på telefon 7284 0702 / 4173 2560.


Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Sheeba Krause på telefon 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 27. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat den 1. december 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint movement and transportation organisation har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
Joint movement and transportation organisation består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
Joint movement and transportation organisation er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent