Fortsæt til indhold

Arbejdsmiljørådgiver ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)


Arbejdsmiljørådgiver ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Har du interesse i arbejdsmiljøområdet? Er du en motiverende formidler, som kan omsætte teori til praktik? Er du i stand til at etablere og vedligeholde et samarbejde på tværs af medarbejdergrupperne? Så opfordres du til at søge stillingen som arbejdsmiljørådgiver ved Efterretningsregimentet (EFR).
Om os
Personellet ved regimentselementerne er i dagligdagen overordnet ansvarlig for at yde støtte til regimentets ledelse, enheder og medarbejdere indenfor en bred vifte af områder, omfattende, ledelsesstøtte, kontakt- og velfærdsvirke, personeladministration og personelforvaltning, sikkerhed generelt, sikkerhedsrådgivning og arbejdsmiljø.

Vi er en eksponeret enhed med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet.

Arbejdsklimaet ved regimentselementerne er kendetegnede ved en uformel omgangstone, baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Vi lægger vægt på frihed under ansvar i funktionen.

Vi er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i centrum.
Om stillingen
Som Arbejdsmiljørådgiver er du Chefen for Efterretningsregimentets nærmeste rådgiver indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Du har til opgave at støtte og rådgive såvel medlemmerne i regimentets arbejdsmiljøorganisation som regimentets chefer, ledere og medarbejdere indenfor arbejdsmiljøområdet.

Som en naturlig del af arbejdet, er du ansvarlig for, at lovpligtige eftersyn i relation til arbejdsmiljøområdet efterleves, ligesom du er ansvarlig for, at evt. udfordringer på arbejdsmiljøområdet håndteres efter gældende forskrifter.

Arbejdsmiljørådgiveren medvirker tillige til, at der igangsættes nødvendige og forebyggende tiltag med henblik på, at minimere risikoen for, at regimentets ansatte kommer til skade eller på anden måde lider overlast i relation til arbejdsmiljøområdet.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har interesse i at arbejde med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø ved en niveau III myndighed. Du sætter trivslen på arbejdspladsen i højsædet, og løser udfordringerne i hverdagen i dialog med regimentets chefer og medarbejdere.

Dine nøglekompetencer er evnen til at samarbejde uanset niveau. Du er løsnings- og helhedsorienteret samt besidder evne og vilje til at tage initiativ og være vedholdende.

Du føler dig tilpas i en rådgiverrolle og finder formidling, opfølgning og kontrol som naturlige elementer i dit virke. Du deltager aktivt i møderne samt tager naturligt ansvar og ledelse inden for alle aspekterne indenfor arbejdsmiljøområdet.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste ved en stab eller skole, ligesom det er ønskeligt, at du har været udsendt i INTOPS.

Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring inden for arbejdsmiljø, logistik, eller anden tjeneste relateret til arbejdsmiljørådgivning.

Hvis du har profilen, der kan fremtræde tillidsfuld og empatisk, i eksempelvis dialogen med skadeslidte ved sagsbehandlingen af personfølsomme sager. Så er du den rette profil og så skal vi ved EFR nok sikre de rette kvalifikationer og kompetencer gennem kurser og en længere sidemandsoplæring.

Vi vægter din personlighed og interesse for arbejdsmiljø højt i denne stilling. Har du et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og er du klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som denne stilling kræver. Så tilbyder EFR en stilling som arbejdsmiljørådigiver med en høj grad af frihed, gode sociale relationer og professionelle kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Anders Bjørn Damborg på telefon 72 82 91 00 eller mobil 22 80 05 93.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 14. november 2021. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.11.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent