Fortsæt til indhold

Næstkommanderende og ansvarlig for pilotuddannelser ved Flyverkommandoens Uddannelsessektion


Næstkommanderende og ansvarlig for pilotuddannelser ved Flyverkommandoens Uddannelsessektion

Vil du have stor indflydelse på uddannelsen af Flyvevåbnets fremtidige piloter og være med til at præge udviklingen heraf? Så er stillingen som næstkommanderende ved Uddannelsessektionen og ansvarlig for pilotuddannelser noget for dig.
Om os
Flyverkommandoen er placeret på Flyvestation Karup og er overordnet ansvarlig for styring af Flyvevåbnets planlægning og drift.

Uddannelsessektionen er et team på en chef og fem sagsbehandlere, der alle arbejder selvstændigt og med stor frihed.
Sektionens primære opgave er at tilvejebringe og udvikle de uddannelser, som Flyvevåbnet har behov for med henblik på altid at kunne indsætte kapaciteter hurtigt og effektivt.

Vi er den ene af to sektioner i Struktur- og Uddannelsesafdelingen med i alt elleve stillinger.
Opgaverne varierer meget, og sektionen støtter hele Flyverkommandoen.

Ved Flyverkommandoen har vi en kultur, hvor tanker og idéer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner på tværs af sektioner.
Om stillingen
I stillingen fungerer du som næstkommanderende i Uddannelsessektionen og dermed som sektionschefens nærmeste sparringspartner, og ved dennes fravær er det dig, der har ansvaret for sektionens samlede opgaveløsning.

Dit primære ansvarsområde er pilotuddannelse, og du har det overordnede ansvar for alle dele af Flyvevåbnets pilotuddannelser herunder samspillet fra selektionen til Flyveskolen til Flyvevåbnets Officersskole til de videregående pilotuddannelser i USA og Tyskland til omskolingsenhederne i de operative enheder, og du kvalitetssikrer produktionen gennem blandt andet status/uddannelsesmøder med alle interessenter.

Du deltager i Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) og Euro NATO Helicopter Pilot Training Programme (ENHPTP) og repræsenterer Flyvevåbnet som medlem af ENJJPT Policy Recommendation Sub Committee og ENHPTP Steering Committee.

Du varetager sagsbehandling af forhold relateret til Flyveskolen, herunder EK-hold, og deltager i uddannelsesmøder etc. vedr. Flyveskolens aktiviteter.

Du har det overordnede ansvar for udvikling af udvælgelse, screening og afprøvning af pilotelever i samarbejde med sektionens anden pilotoperative medarbejder, der som sagsbehandler varetager dele af de praktiske opgaver forbundet hermed.

Du udfærdiger håndakter og sagsoplæg til Flyverkommandoens chefgruppe samt udøver styring, koordination og opfølgning på aktuelle sager i sektionen.

Vigtigst af alt, så er det dig, der sikrer den rette udvikling af Flyvevåbnets pilotuddannelser. Du søger konstant at forbedre og udvikle de eksisterende uddannelser, så Flyvevåbnet fortsat får de bedste piloter. Det medfører en kontinuerlig nysgerrighed og søgen efter nye muligheder og forbedringer, herunder udnyttelse af ny teknologi inden for eksempelvis Virtual Reality mv.

I forbindelse med det internationale uddannelsessamarbejde må forudses en del rejseaktivitet til særligt USA og flere europæiske lande, der deltager i de pilotuddannelsessamarbejder, som Flyvevåbnet er en del af.
Om dig
Du er major og uddannet pilot i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT II/L) stabskursus, Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant uddannelse på Masterniveau, suppleret med relevante moduler fra Master i Militære Studier.

Er du en erfaren kaptajn med stærke ledelsesmæssige kompetencer, kan du også komme i betragtning til stillingen, såfremt du er i gang med MMS.
Det vil i givet fald være på uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på faglighed og gensidig respekt.

Du har indgående kendskab til flyoperationer og det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for pilotuddannelse ved de operative enheder eller ved flyveskoler.

Du har stærke kommunikative evner i både skrift og tale. Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for området, og du er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhænge i komplekse konstruktioner inden for arbejdsområdet.

Du har en overordnet forståelse for stabsprocedurer og - processer inden for Forsvaret.

Du har ambitioner og lyst til at udvikle Flyvevåbnets pilotuddannelser og udfordrer gerne vanetænkning.

Du forstår at inddrage relevante faglige ekspertiser inden for det brede faglige ansvarsområde og sikre kvalitet og legitimitet i valget af de løsninger, som vil møde Flyvevåbnets operative enheder fremadrettet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner, med krav om pilotuddannelse.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Uddannelsessektionen MJ Jesper Storhøj Sørensen på FIIN: VFK-F-CHPSU, på mail: FKO-F-CHPSU@mil.dk eller på mobiltelefon 50 86 57 24. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 1 november 2021, og stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.11.2021

Indrykningsdato

13.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent