Fortsæt til indhold

Chef for 1. Lette Opklaringseskadron ved Opklaringsbataljonen på Bornholm.


Chef for 1. Lette Opklaringseskadron ved Opklaringsbataljonen på Bornholm.

Brænder du for chefvirket? Brænder du for at uddanne og træne professionelle opklaringssoldater? Har du erfaring fra skarpe indsættelser i internationale missioner - gerne opklaringsrelaterede? Er du samtidigt energisk, engageret, målrettet og klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt?

Så er stillingen som chef i vores 1. Lette Opklaringseskadron måske netop noget for dig?
Om os
Opklaringsbataljonens identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod opbygningen af enheder, som er i stand til at blive indsat. Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads, hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på høj faglighed er i højsædet. Handlekraft og kvalitet i opgaveløsningen er en prioritet.

Der hersker derfor en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af kampbataljonen og troppeenheden.

Opklaringsbataljonen består pt. af to stående eskadroner med fast personel: 1. og 2. Lette Opklaringseskadron, samt 4. Marineeskadron, som gennemfører Hærens Basisuddannelse og som tillige gennemfører Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse på delingsniveau.

Et væsentligt element i vores virke er opretholdelse af motiveret og veluddannet personel. Dette sker primært gennem jobindhold, men også gennem en løbende påvirkning og uddannelse, der tilpasses bataljonens og den enkelte medarbejders behov og ønsker.

Eskadronen er netop vendt retur fra opgaver i Afghanistan, og ved at genopbygge eskadronens uddannelsesniveau, således den kan indsættes i rammen af ISR-bataljonen i 1. Brigade.

Eskadronen er også varslet om indsættelse i Irak til løsning af sikrings- og eskorte opgaver i NATO Training Mission Irak fra efteråret 2023, hvorfor du skal være rede til, at kunne udsendes sammen med eskadronen.

Eskadronen varetager også nationale opgaver så som Gefion, VIDAR m.v.
Om stillingen
Stillingen som eskadronchef ved 1. Lette Opklaringseskadron er noget særligt – både i relation til Opklaringsbataljonen samt i forhold til Hæren.

Du bliver eskadronchef for en enhed med stolte traditioner tilbage i historien, men ligeledes for en enhed med kvalitet, høj faglighed, ambitioner og sammenhold, som det forventes, du kan videreføre.

Fastholdelse af personel er af stor vigtighed, og dine evne til at favne en bred personelgruppe er vigtig. Som chef i 1. er du sammen med din næstkommanderende, eskadronbefalingsmand og dine delingsførere med til at uddanne og inspirere det stående personel – et hverv, der kræver dit engagement, din faglighed og også dit mod!
Din dagligdag vil bestå af ledelse, uddannelse og prægning af det faste personel, men ligeledes af kort og langsigtet planlægning, således at dit personel udvikles og motiveres, og så eskadronens samlede niveau udvikles over tid.
Om dig
Vi forventer, at du har solid erfaring som delingsfører og næstkommanderende på kampunderafdelingsniveau – og allerhelst har du erfaring fra tjeneste ved opklaringsenheder. Du har måske også gjort tjeneste i en kampbataljonsstab eller lignende.

Du har gode sociale kompetencer, et godt overblik, samt evnen til at finde løsninger ved at bringe dine egne og øvrige medarbejderes kompetencer og erfaring i spil.

Du har særdeles gode evner og erfaring inden for ledelse, uddannelse og taktik. Det er vigtigt, at du har drive, stort engagement, handlekraft og tilsikrer personlig tilstedeværelse. Du evner at tage ansvar for eskadronens virke i dagligdagen såvel som på længere sigt, du har fokus på at skabe gode rammer for din eskadron.

Du evner at gå i detaljen på de rigtige områder og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt – det er nødvendigt som chef for en opklaringsenhed.

Der er tale om en kaptajnsstilling, M321. Vi forventer du er ved/har gennemført føringskursus (såvel bataljon- og brigadedelen). Tjenesten som chef for en opklaringseskadron kan helt sikkert bidrage positivt til din personlige udvikling som officer, og kan bidrage til at kvalificere dig såfremt du senere måtte have ambitioner om at søge MMS/OFU.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Rønne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Opklaringsbataljonen, oberstløjtnant Uffe Geckler Pedersen (GHR-3B-ch@fiin.dk eller på telefon 30 41 02 79)

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 17. januar 2021. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og internatio-nal tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent