Fortsæt til indhold

Kompagnichef til 3. Lette Infanterikompagni ved XIII Lette Infanteribataljon (Genopslag)


Kompagnichef til 3. Lette Infanterikompagni ved XIII Lette Infanteribataljon (Genopslag)

Kan du opbygge, lede og føre 3. Lette Infanterikompagni?
Har du overblik, er du fysik stærk og udholdende, har du orden i de militære færdigheder og går du foran som det gode eksempel – og væsentligt, er du en god fører, der sætter enheden før dig selv?
Så skal du søge stillingen som kompagnichef 3. Lette Infanterikompagni.
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon oprettet og skal opbygges som Hærens nye lette infanterikapacitet. Bataljonen er tiltænkt en rolle på højt beredskab og med et let ”fodaftryk” og er derved nem og hurtig at deployere til et indsættelsesområde.

Bataljonen er placeret på Haderslev Kaserne og er til daglig en del af Slesvigske Fodregiment, hvortil bataljonens historie og traditioner tilknytter sig. Operativt og uddannelsesmæssigt er bataljonen en del af 2. Brigade i Slagelse.

Vi er et professionelt og stærkt team med masser af gå på mod og en uformel omgangstone. XIII skal ved udgangen 2023 være en operativ og stående bataljon, bestående af en stab, et stabskompagni, tre lette infanterikompagnier og et uddannelseskompagni.

Vi har derudover fagansvaret for kamp i uoverskueligt terræn, finskytteuddannelsen, vinter træning samt den afsiddet infanteriuddannelse, så der er mange spændende muligheder. Bataljonen opbygges med ca. et kompagni om året og har på nuværende tidspunkt, stab, uddannelsessektion (S7), to lette infanterikompagnier og er påbegyndt opbygning af stabskompagniet.

3. Lette Infanterikompagni skal opbygges efter samme model, som de foregående kompagnier. Det betyder, at kompagniet oprettes 1. januar 2022, og herefter bemandes kadren, således der kan gennemføres indkaldelse og Hærens Basis Uddannelse fra august 2022.

I begyndelsen af december 2022 overgår kompagniet til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse, og senere til Stående Reaktionsstyrke (SRS). Om
Om stillingen
Du er chefen for dit eget kompagni. Det forpligter, for du spiller dermed en central rolle både for kompagniet, dets personel, men også for bataljonen.

Der vil være udforinger og bump på vejen, men du får en fantastisk mulighed for at sætte dit personlige aftryk, da du har ansvaret for at opbygge Kompagniet, således I er klar til at modtage værnepligtige i begyndelsen af august 2022.

Der bliver fokus på kompagniet og dets opgaver, men det dig, der udstikker retningen i tæt dialog med bataljonen og i tråd med bataljonschefens hensigter! Du er også chef for et kompagni, der skal bygge videre på de stolte traditioner som der bliver værnet om ved bataljonen.

Det er din opgave at opbygge, udvikle og fastholde et faglige højt niveau i dit kompagni, og I bliver kendt som ”dem der løser opgaven!”. Du er indstillet på at være mange dage væk fra hjemmet grundet uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. NAT- og INTOPS.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne. Efter 2-4 år som kompagnichef forventes det, at du søger videre i din karriere, og meget gerne ved XIII.
Om dig
Du har erfaring som delingsfører og gerne næstkommanderende/kompagni ved kamptropperne og har gennemført videreuddannelseskursus BTN og BDE eller Føringskursus.

Du har en professionel indstilling, gode militære færdigheder og forståelse for høje krav, kombineret med god viljestyrke. Du er fysisk stærk og udholdende og skal kunne bestå de operative fysiske anbefalinger til min. niveau 4.

Du har helhedssyn og er resultatorienteret. Du arbejder systematisk, målrettet og struktureret og kan tilpasse dig skiftende situationer også under pres. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og du evner at se en sag fra flere sider.

Det er en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet eller specialstyrkerne ligesom evt. tidligere chefvirke vil være en fordel. Du er en kaptajn, som er egnet til fortsat uddannelse og virke ved eks. bataljonsstaben.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev, kan du finde flere informationer om mulighederne i kommunen på http://www.boihaderslev.dk/.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschefen oberstløjtnant Jesper Strøier, tlf. +45 4138 5100 eller via mail; slfr-13-ch@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er søndag 24. oktober 2021.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfterelevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent