Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger – Sergent af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup


Rådighedsstillinger – Sergent af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?
Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som forsyningshjælper og instruktør ved Fighter Wing reserven i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består aktuelt af ca. 60 mand, og vi har plads til flere. Vores primære opgave pt. er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende militære færdigheder (VME/UMK) af det faste personel ved enheden samt planlægning og gennemførelse af øvelsesvirksomhed bl.a. i forbindelse med Øvelse Ravn, hvor Forsvaret af Fighter Wing trænes.
Om stillingen
Som befalingsmand bliver du tilknyttet vores stab, hvor du vil skulle støtte forsyningsbefalingsmanden i staben med logistiske opgaver eksempelvis i forbindelse med øvelsesvirksomhed samt ved gennemførelsen af Fighter Wing reserves øvrige aktiviteter. Derudover vil du skulle støtte vores uddannelsessektion, hvor du skal undervise i en eller flere af følgende områder: SKYD, SAN, SKYT eller CBRN. Du vil derfor få en stregfunktion som instruktør i en af faggrupperne.

Indkommandering finder sted året rundt og typisk med varighed på en til fire dage.
Vi forventer, at du er klar til at levere to til tre ugers tjeneste om året som forsyningsassistent i staben og som instruktør. Derudover vil du løbende få mulighed for at deltage i egne kurser/uddannelse.
Om dig
Du er befalingsmand (M212 sergent) med høj motivation og en klar interesse i forsyningstjeneste og logistik. Derudover forventes det, at du er struktureret og kan have mange bolde i luften på samme tid, samt at du er samarbejdsvillig og service minded. Endvidere er det naturligvis afgørende, at du altid tager ansvar for, at opgaverne bliver løst.

Derudover skal du have et ønske om at undervise i grundlæggende militære færdigheder, og du værdsætter helt grundlæggende det militære hverv.

Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.

Tjenesten ved Fighter Wing reserve er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere minimum 10-15 dages tjeneste pr. år.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/Stab major Jacob Leth på telefon 42 66 61 75 eller via mail lethjacob@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 1. december 2021.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.11.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent