Fortsæt til indhold

Forandring og udvikling af økonomisk kontrolmiljø


Forandring og udvikling af økonomisk kontrolmiljø

Er du både udadvendt og struktureret? Har du øje for detaljen? Og kan du skabe gode relationer i én af statens største virksomheder? Så læs med her!

Vi søger en ny kollega, som trives med forandringer af systematik og strukturer til Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
Du vil komme til at arbejde i Økonomidivisionens bevillingssektion, der består af 14 engagerede medarbejdere. Sammen har vi ansvaret for en lang række økonomiopgaver, som bl.a. knytter sig til prokura og økonomisk kontrolmiljø. Derudover samarbejder vi internationalt, og vi står for den samlede økonomiske rapportering for FMI, herunder også på aktstykker og konsulentområdet.

Vores formål og ansvar er at sikre en solid økonomistyring, som understøtter prioriteringen af de knappe ressourcer. Vi skal have mest muligt Forsvar for pengene samtidig med, at vi har orden i pudsekassen. Resultatet af vores arbejde anvendes ofte som beslutningsgrundlag for styrelsens øverste ledelse og andre beslutningstagere.
Vi arbejder i tæt dialog med samarbejdspartnere både i Økonomidivisionen og i resten af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om stillingen
Opgaverne i stillingen vil omfatte følgende områder:

• Bidrag til udviklingen inden for vores økonomiske kontrolmiljø.
• Ansvarlig for bestemmelsen for prokura, herunder sikre løbende opdateringer.
• Optimering af de nuværende kontrolprocesser, samt forme nye processer på tværs af organisationen.
• Yde bred støtte og afholde undervisning inden for prokura og økonomisk kontrol.
• Ad hoc opgaver i form af både økonomisk rapportering og udarbejdelse af sagsoplæg, håndarkter og notater.

Vi tilbyder et arbejde med gode og engagerede kollegaer, hvor helhedsperspektiv, respekt for det enkelte menneske og relationer er fællesnævner, og hvor vi altid har fokus på kvalitet, udviklingspotentiale og forretningens behov.

Der er tale om en stilling i en dynamisk organisation, hvor vi arbejder projektorienteret og sidder i storrumskontor. Omgangstonen er uformel, og vi sætter trivsel i højsæde. Det er vigtigt for os, at vi alle kan se formålet med vores opgaver, så arbejdet giver mening i sin helhed.
Om dig
Den rette kandidat har formegentlig en økonomi baggrund og/eller er militær ansat i Forsvaret. Det vigtigste for os er ikke din uddannelsesmæssige baggrund eller erfaring, men at din menneskelige profil passer ind hos os.

Dine kommunikationsevner, mundtlige såvel som skriftlige, skal være veludviklede for at kunne viderebringe fakta og analyser til interessenter uden økonomisk baggrund. Derudover er det vigtigt, du har det godt med at skabe nye relationer og er lidt af en menneskekender. Du skal kunne både arbejde intenst med økonomisk arbejde og strukturer - og samtidig lide at præsentere resultater og stå for decideret undervisning.

Som ansat hos FMI vil du få en masse ansvar, blive udfordret på dine kompetencer og få indflydelse på dine arbejdsopgaver.

Du har en naturlig respekt for deadlines, evner at arbejde struktureret og løsningsorienteret, er selvtænkende og har mod på vidensdeling og undervisning. Du kan arbejde både selvstændigt og i teams.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Ballerup.

Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef for bevillingssektionen Maria Munk på tlf. 41 31 71 54.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf på tlf. 32 66 51 42.

Ansøgningsfristen er den 5. november 2021.
Vi afholder ansættelsessamtaler efterfølgende.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.11.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent