Fortsæt til indhold

Sanitetsbefalingsmand/forsyner til forsyningssektionen ved 1. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment


Sanitetsbefalingsmand/forsyner til forsyningssektionen ved 1. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for sanitetstjenesten koblet sammen med forsyningstjenesten i en kampvognseskadron? Har du det der skal til, for at være fører i en lille sammentømret forsyningssektion samt styre eskadronens sanitetstjeneste?
Om os
1. Kampvognseskadron er i daglig tale kaldt for ”Niels Kjeldsen Eskadronen” er en underafdeling i Jydske Dragonregiments Panserbataljon. Eskadronen består af 3 kampvognsdelinger i Leopard 2 A7 og en kommandodeling.

Ved Niels Kjeldsens eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Vores daglig tjenestetid er fra 07.00 til 14.30, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Som Sanitets- og gruppeførerforsyning er dine væsentligste opgaver, at være faglærer i førstehjælp samt at være næstkommanderende på forsyningskammeret. Du skal sammen med resten af sektionen sørge for, at enhedens materiel bliver vartet både i garnisonen, men også på øvelser. Du skal sammen med resten af sektionen sørge for, at bestille forsyningsgenstande hjem, og varte dem jf. Hærstabens direktiver.

I det daglige er det forvaltningen af materiel der fylder hverdagen. Herunder tilretning af myndighedsbeholdningsregnskabet i tæt samarbejde med resten af sektionen.
Derudover får du som faglærer i førstehjælp ansvaret for at planlægge og afholde eskadronens førstehjælpsuddannelse sammen med dine instruktører.

Du deler kontor med hele forsyningssektionen som, ud over dig består af en oversergent som er din sektionsfører, en korporal som er den erfarne forsyningshjælper og derudover tre forsyningshjælpere, som alle er erfarne kampvognssoldater.

Niels Kjeldsens eskadronen er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de nævnte faglige kompetencer, vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.
Om dig
Du er sergent, eller en erfaren koporal/konstabel, som er egnet til Grundlæggende Sergentuddannelse afkortet.

Det vil være en fordel, at være kampvognsuddannet.

Vi ser gerne, at du har forrettet tjeneste ved en stående styrke. Du bør som udgangspunkt have en udsendelse bag dig, eller have gjort tjeneste i en enhed, der opstiller til en udsendelse, eksempelvis Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Optimalt set har du gennemført Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og et forløb i stående reaktionsstyrke og været udsendt med dette.

Hertil er det ønskeligt, at du har truckcertifikat, last- og surringskursus, samt gyldigt ADR bevis. Du bør have gennemført DEMARS-904-06 MYBEH kursus i nyere tid, og være godt inde i SAP systemet. Vi ser desuden gerne, at du er uddannet kryptooperatør (TGR 300), og har grundlæggende uddannelse i forsyningsklasser I-V.

Udover dette ser vi gerne, at du er uddannet førstehjælpsinstruktør og er TSE instruktør. Men skulle du mangle nogen af ovennævnte kurser, skal vi nok få dig sendt på dem.

Du besidder et højt fagligt niveau. Det forventes, at du med din erfaring, fremstår kompetent og velforberedt og er et godt eksempel til efterfølgelse.

Personligt er du fleksibel, serviceminded og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt. Du skal være "voksen" nok til, at diskutere med personel med højre rang end dig selv, og kunne give dem et nej, hvis situationen kræver det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand Seniorsergent Nils Ståhl på telefon 72 82 32 42 eller via mail: JDR-1b-101a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 12. november 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 45. Stillingen ønskes besat den 3. januar 2022, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

12.11.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent