Fortsæt til indhold

Taktisk Kommunikationsbefalingsmand til 2. Opklaringseskadron


Taktisk Kommunikationsbefalingsmand til 2. Opklaringseskadron

Har du flair for IT og teknik, og har du lyst til at bringe de færdigheder ind i en taktisk ramme?
Om os
2. Opklaringseskadron er en ud af to professionelle opklaringsenheder i Hæren, og består af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt, og travl, historie med adskillige internationale indsættelser, samt en fortsat travl opgaveportefølje. Senest har eskadronen løst opgaver i rammen af Mobile Force Protection Teams i Afghanistan. Vi stiller kontinuerligt en opklaringsdeling til støtte for NRI beredskabet, underlagt en af Hærens panserinfanteribataljoner.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver.

Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer, til indsættelser til fods med fuld udrustning. Oftest foregår eskadronens indsættelser bag fjendens linjer, i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater. Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.

Eskadronen har en travl hverdag, men et højt fokus på kompetenceudvikling af alle enhedens soldater, for derigennem at stille det stærkeste hold til opgaveløsningen, uanset type og varsel.
Om stillingen
Som taktisk kommunikations-/IT befalingsmand, vil du være ansvarlig for eskadronens signaluddannelse og være næstkommanderende i kommandosektionen, hvilket inkludere kontrol med køretøjer, matriel og våben samt være forberedt på at overtage taktiske opgaver for eskadronsbefalingsmanden.

Du skal forvente at indgå i driften af eskadronens kommandostation, og du vil komme til at støtte eskadronsbefalingsmanden i undervisning af kommandodelingen i bl.a signal-/ kryptotjeneste inkl. BMS.

Du skal understøtte klar til kamp, hvad angår eskadronens signalmidler forud for øvelser og skypeperioder.

Du vil som eskadronens ressourceperson indenfor IT og signaltjenste komme til at undervise eleverne på eskadronens signalmidler og du skal være rede på, at støtte på tværs af bataljonen, både inde for egne kompetence områder samt ved uforudsete opgaver.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent der vurderes egnet til udnævnelse.

Det er et krav, at du har gennemført faglærerkursus Hæren, eller er klar til at gennemføre kurset.
Det er ligeledes et krav at du har gode IT-færdigheder inden for Hærens kommunikationssystemer og har erfaring med at arbejde med dette.

I 2. Lette Opklaringseskadron vægter vi professionalisme, høj viljestyrke og lysten til at dygtiggøre sig.

Vi søger soldater der kan samarbejde i et lille team, ofte indsat under hårde forhold, også i kommandodelingen, hvorfor vi stiller krav til din fysik.

Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og du er villig til at nå KAT 3 jf. de operative anbefalinger (Test A: 2500, Test B: 56 ture, Test C: Niveau 3).

Ønskelige uddannelser og omskolinger:
- Kørekort kategori CE.
- Kryptooperatør
- 152/SPR INST
- HF FAGL

Du bør forud for ansøgning være afklaret med INTOPS, både personligt og baglandsmæssigt, da eskadronen ofte er en af de enheder der først peges på til nye missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronbefalingsmand og kommandodelingsfører, oversergent Rasmus Baldus på telefon 41 38 72 88 eller på mail GHR-3B-201A@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte eskadronchef kaptajn René Hansen på telefon 72 82 39 25 eller på mail GHR-3B-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 26. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge 43. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.10.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent