Fortsæt til indhold

Eskadronshjælper til 1 HBUESK ved Jydske Dragonregiment


Eskadronshjælper til 1 HBUESK ved Jydske Dragonregiment

Har du de grundlæggende militære færdigheder, og kan du lide at være eskadronens ansigt udad til. Er du klar til at tage ansvar, har du mod på udfordringer, og kan du holde fokus blandt mange opgaver.
Om os
1. Eskadron indgår i V Uddannelsesbataljon, og består af 3 værnepligts delinger. Vores opgave er at gennemføre Hærens Basisuddannelse for ca. 130 værnepligtige to gange om året, med start i henholdsvis februar og august. Derudover har vi en væsentlig opgave i, at rekruttere egnede værnepligtige til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, sergentuddannelsen og andre udbudte uddannelse i Forsvaret.
Om stillingen
Du bliver en del af kommandodelingen, hvor der sjældent er to dage, der er ens. Det er ikke et krav, at du har forrettet tjeneste i en kommandodeling før eller har erfaring med administrativarbejde.

Dine opgaver bliver blandt andet.
- Udføre kontorarbejde efter direktiv fra Eskadronsbefalingsmanden (ESKBM).
- Støtte ESK ledelsen og ESKBM med opgaver, der relaterer til daglig drift af enheden.
- Støtte ESKBM ved modtagelse og registrering af nyt personel.
- Anvende enhedens administrative EDB programmer, som primært er Office pakken.
- Trække div. rapporter i DeMars.
- Registrere, arkivere og vedligeholde div. mail samt rekrutliste m.m.
- Udarbejdelse af enhedens vagtlister.
- Forestå aflevering og afhentning af post.
- Forestå transport af personel til læge/tandlæge/skadestue m.m.
- Støtte ESKBM med bestilling af kost og indkvartering til div. øvelser.
- Kører/signalmand ved KSN under øvelser.
- Forestå den daglige kontakt til FES/ISS.
- Klar til at løse diverse opgaver som Eskadronen bliver pålagt.
Om dig
Du er konstabel eller overkonstabel.

Du skal have flair for tal, og kunne anvende Office på brugerniveau. Du kan formulere dig skriftligt.

Du har som minimum kørekort til B og evt. C.

Det vil være ønskeligt, at du har kendskab til DeMars.

Du er selvstændig og pligtopfyldende. Du kan arbejde struktureret med korte tidsfrister og kan selvstændigt, med nødvendig støtte, prioritere dine opgaver.

Du er fleksibel, og du sætter en ære i at være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet. Du skal kunne være en rollemodel for både værnepligtige og stampersonel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Thomas Bjørn Beck på telefon 72 82 36 15 / 41 38 53 12 eller via mail: JDR-5B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. november 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 47. Stillingen ønskes besat den 1. januar 2022, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.11.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent