Fortsæt til indhold

Arbejdsmiljørådgiver ved Trænregimentet i Aalborg


Arbejdsmiljørådgiver ved Trænregimentet i Aalborg

Er du interesseret i et job med mange facetter og med en stor kontaktflade bredt i Forsvaret.

Har du lyst til at arbejde med selvstændige opgaver på regimentsniveau.

Så har du nu muligheden for, at søge stillingen som arbejdsmiljørådgiver under LESEK ved Trænregimentet i Aalborg.

Om os
Arbejdsmiljørådgiveren indgår organisatorisk i Trænregimentets ledelsesektion med en kaptajn som chef.

Omdrejningspunktet for sektionens virke er ledelsesstøtte til regimentschefen og regimentsbefalingsmanden, herunder opgaver af ceremoniel karakter, presse og informationsvirksomhed, kontakt til eksterne militære samarbejdspartnere, besøgsplanlægning og kontakt til udsendte soldater og veteraner.

Derudover et ganske omfattende civilt-militært samarbejde med det omkringliggende samfund.

Omgangsformen i sektionen er uformel, men du skal samtidig kunne begå dig i situationer, hvor en mere formel omgangsform er et krav.
Om stillingen
Som arbejdsmiljørådgiver refererer du i din opgaveløsning direkte til Chefen for Trænregimentet, og du vil i din opgaveløsning være i tæt dialog med regimentets øvrige chefgruppe og arbejdsmiljøorganisationen.

Du er regimentschefens rådgiver omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Din primære opgave er at støtte og rådgive samt vejlede chefer og ledere på alle niveauer ved trænregimentet.

Du skal som arbejdsmiljørådgiver forestå den overordnede daglige drift og ledelse af arbejdsmiljøvirksomheden ved trænregimentet.

Du skal sikre, at de forpligtelser der er i forhold til arbejdsmiljøloven bliver overholdt.

Du skal medvirke til, at der igangsættes forebyggende tiltag der er i overensstemmelse med hensigterne i arbejdsmiljøloven og Forsvarsministeriets bestemmelser samt Forsvarets arbejdsmiljøstrategi.

Du vil få en stor kontaktflade med såvel regimentets egne enheder som resten af Forsvaret samt civile myndigheder.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent egnet til udnævnelse.

Du har indsigt i Forsvarets og Trænregimentets opgaver.

Du er selvstændig, struktureret og har en god helhedsforståelse.

Du er god til at kommunikere mundtligt, skriftligt og kan tilpasse dette til situation og målgruppe.

Du har eventuelt tidligere virket i arbejdsmiljøorganisationen, som arbejdsmiljørepræsentant.

Du er indstillet på at gennemføre uddannelser indenfor arbejdsmiljø, herunder også civile kurser.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Ledelsessektionen kaptajn Nicholai Kure Risvang på telefon: 72 83 61 02 / 91 33 51 01 eller mail: TRR-LE-01@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

12.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent