Fortsæt til indhold

medarbejder til Team HR Udvikling


Medarbejder til Team HR Udvikling

Har du lyst til at nytænke HR, kan du samarbejde med alle, er du serviceminded og nysgerrig, og har du stor erfaring med HR? Kan du se muligheder og formår at drive udviklingsprocesser? Så er du måske vores nye medarbejder, som skal hjælpe os med at gøre vores departement til et af bedste på Slotsholmen.
Om os
I Forsvarsministeriet arbejder vi med at omsætte de politiske visioner på forsvarsområdet til løsninger, der kan bidrage til fred og sikkerhed – både nationalt og internationalt .Som departement sætter vi retning for og sikrer effektiv styring af hele ministerområdet.
I Center for HR, Organisation og Service, hvor team HR Udvikling er placeret, skal vi skal skabe et departement, der er blandt de bedste på Slotsholmen. Centeret forestår udvikling af departementet som organisation med fokus på rekruttering, fastholdelse, trivsel og arbejdsglæde. Udviklingen forudsætter løbende involvering af hele organisationen og bygger på et fundament af gode fysiske rammer, en sikkerhed der er i top, et højt serviceniveau og skarp økonomistyring. Gennem stærke og tillidsfulde relationer skal centeret udvikle de bedste løsninger og resultater i departementet til gavn for Danmarks sikkerhed og for danskernes tryghed.
Om stillingen
Du vil blive en del af Team Udvikling og der have særlig fokus på udvikling af departementet som arbejdsplads, fx hvordan:
- kan en allerede god service af HK9 blive endnu bedre
- kan vi rekruttere, fastholde og udvikle de dygtigste medarbejdere
- skal HK9 udvikles som organisation
- skal ledelsen udvikles, så vi sikrer en god ledelseskultur

Målet er at udvikle en effektiv, fleksibel og robust organisation, der omsætter erfaringer til læring, og forstår at tilpasse sig en verden præget af uforudsigelighed og kompleksitet
Du refererer til centerets ledelse og kommer til at arbejde tæt sammen med alle teams, som på ad hoc basis vil stille medarbejdere til rådighed for teamet afhængig af hvilke opgaver, der skal løses.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund. Alternativt er du officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller ønsker at gennemføre uddannelsesaftale.
Derudover forventer vi, at du:
- har erfaring med HR og HR udvikling
- er nysgerrig og er god til at se nye muligheder
- har særdeles gode samarbejdsevner
- arbejder selvstændigt og har et stort personligt drive
- evner at drive udviklingsprojekter og sørge for, at ideer bliver til virkelighed
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders Jakobsen på tlf 25274420.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Ava Leonora Berg på tlf. 32665136.

Ansøgningsfristen er 26.oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 44.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1.januar 2021 eller snarest derefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent