Fortsæt til indhold

Holdofficer og næstkommanderende til Søværnets Sergentskole.


Holdofficer og næstkommanderende til Søværnets Sergentskole.

Søværnets Sergentskole søger en kaptajnløjtnant, med aktuel operativ erfaring, som kommende officerer og sergenter kan spejle sig i.
Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed. Har du mod på at gå foran i udviklingen af såvel uddannelserne som de studerende, bringe den operative virkelighed i spil over for uddannelse og ikke mindst være rollemodel for kommende ledere? Så er det dig vi søger til stillingen som holdofficer og næstkommanderende på Søværnets Sergentskole.
Om os
Søværnets Sergentskole (SSS) er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt niveau II myndigheden Forsvarsakademiet.
Søværnets Sergentskole sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) og den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.
Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.
Søværnets Sergentskole består af 12 øvrige medarbejdere med forskelig baggrunde og kompetencer. Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.
Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.
Om stillingen
Stillingen er placeret under chefen for Søværnets Sergentskole og du vil indgå i ledelsesteamet ved Søværnets Sergentskole.
Du vil blive holdofficer for den grundlæggende sergentuddannelse og officers basisuddannelsen samt bidrage ind i den militære akademiuddannelse. Du vil indgå i udviklingsarbejde sammen med chefen og øvrige medarbejdere, for at tilsikre at alle uddannelser fortsat opdateres og forbedres ift. ønsker fra henholdsvis Forsvarsakademiet og Søværnskommandoen.
Som holdofficer er du sagsbehandler på alle uddannelser, med støtte fra de respektive faglærere. Du er rollemodel for sergentelever, sergenter, oversergenter, seniorsergenter og kadetaspiranter som går og arbejder på skolen, og du vil i vid udstrækning skulle arbejde med traditionspleje, Søværnets historie og ikke mindst mennesker.
Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller en meget erfaren premierløjtnant med potentiale til udnævnelse til kaptajnløjtnantn. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du har operativ erfaring og et bredt kendskab til Søværnet og Forsvaret. Du er udviklingsorienteret og brænder for at uddanne og udvikle kommende ledere. Du er selvstændig, initiativrig og en dygtig formidler. På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen samt de kommende officerer.
Undervisningserfaring er ikke krævet, men du brænder for at udvikle, præge og motivere andre til at yde deres ypperste, og er selv villig til at udvikle dine kompetencer, herunder inden for undervisning. Du skal have gode kommunikative færdigheder, både hvad angår skrift og tale, idet du skal være i stand til at præge kommende ledere og hjælpe dem på rette vej. Du skal være en rollemodel for kommende ledere og mellemledere, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og vedholdenhed kendetegner din person.
Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send os en ansøgning!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.
Kontakt og ansøgning:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 72 81 78 60.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell på telefon 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2021 og der vil løbende blive afholdt samtaler.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent