Fortsæt til indhold

Business controller for Forsvarets internationale missioner


Business controller for Forsvarets internationale missioner

Vil du være med til at styre Forsvarets internationale økonomi? Vil du være en del af en dynamisk hverdag, hvor der arbejdes med sager af politisk bevågenhed?

I jobbet som business controller for Forsvarskommandoens internationale missioner kommer du at være en del af hele processen fra vugge til grav. Du bliver ansvarlig for at budgettere, gennemføre løbende opfølgning og ikke mindst forestå vejledning til både nationale og internationale chefer, så Danmark får mest muligt Forsvar for pengene.
Om os
Du vil indgå i et team på tre medarbejdere, der alle har en bred militær og økonomisk baggrund. Teamets opgaver går helt fra regningsbetaling via konkret vejledning af nationale og internationale chefer til udarbejdelse af flerårige prognoser.

Vores samarbejdspartnere spænder over hele forsvarets organisation, fra den udsendte soldat, som lokalt er ansvarlig for økonomiforvaltning, via diverse chefer i Forsvaret, som styrer operationerne, sluttende med Forsvarsministeriets Departement, som i sidste ende allokerer midlerne og som har kontakten til det politiske niveau.

For os er grundighed og ærekærhed er vigtige begreber, da Forsvaret lever af den økonomiske rådgivning, som vi giver.
Om stillingen
Du kommer til at virke som Key Account Manager (Økonomiansvarlig) for et antal af Forsvarets missioner. Dine opgaver kommer blandt andet til at omfatte budgettering, løbende opfølgning på de økonomiske dispositioner samt at komme med forslag til korrigerende handlinger.

Dine primære sparringspartnere ud over teamet i Karup, bliver udsendte forvaltere samt nationale mission managere fra Operationsstaben. Dit fokus kommer således til at fokusere ud i verdenen og at bistå militære chefer med anbefalinger i forhold til korrekt økonomiforvaltning.
Om dig
Du har interesse for økonomi og et godt kendskab til Forsvarets struktur og funktionsvilkår. Det er ønskeligt, at du har været udsendt, så du på egen krop har oplevet forholdene internationalt. Du arbejder selvstændigt med pålagte opgaver, så de vigtigste løses først, nogen med endda meget korte tidsfrister.

Du skal trives i et miljø, hvor ”kunden” er i centrum, og hvor tidsforskel kan be-sværliggøre arbejdet og give skæve arbejdstider. Samtidigt skal du have en personlighed, hvor du ikke er bange for at sige ”nej” – på en ordentlig og løsningsorienteret måde, hvis en foranstående eller mission overskrider forvaltningsgrundlaget.

Derudover skal du være indstillet på at undervise eksempelvis kommende økonomiforvaltere, kasserer, stabsofficerer m.fl, i forbindelse med forberedelse til deres udsendelse, samt efter behov forestå orienteringer ved forsvarets myndigheder.

Du er uddannet mellemleder i forsvaret.

Det er en fordel, at du enten har en formel økonomiuddannelse eller at du tidligere har været i berøring med Forsvarets økonomi. Vi fokuserer dog mere på den rette profil frem for eventuelle uddannelser. Du skal derfor ikke afholde dig fra at sende en ansøgning fordi du mangler en for-mel økonomiuddannelse, såfremt du mener, at stillingen er noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefsergent Henrik Munck Andersen, tlf 72812658
eller Oberstløjtnant Michael Olesen, tlf 72812663.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. november 2021 og samtaler forventes afholdt snarest herefter. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Vi betjener forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Derudover varetager vi den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele minister-områdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er ca. 450 medarbejdere – med en blanding af både civil og militær baggrund og uddannelser. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved de decentrale partnerelementer eller økonomifunktioner, som er placeret ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.11.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent