Fortsæt til indhold

Medic eller konstabel med sundhedsfaglig interesse til Infirmeri Sydjylland under Forsvarets Sanitetskommando


Medic eller konstabel med sundhedsfaglig interesse til Infirmeri Sydjylland under Forsvarets Sanitetskommando

Har du lyst til at arbejde i et sundhedsfagligt team på et infirmeri, er det nu, du skal søge.
Har du en militær baggrund og/eller sundhedsfaglig interesse, kan du komme i betragtning til stillingen.
Om os
Infirmeriet Sydjylland er beliggende på Flyvestation Skrydstrup. Det er en kombineret læge- og tandklinik.
På infirmeriet bliver overlæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistent, sygepasser og tandklinikpersonale dine kolleger. Vi foretager helbredsundersøgelser og varetager de værnepligtiges sundhedsfaglige problemstillinger, vaccinationer samt lettere skadestuearbejde ved behov. Herudover attestarbejde.
Kort sagt: Vi passer på dem, der passer på os!

Vi lægger vægt på et uformelt og trygt arbejdsklima til gavn for både medarbejdere og brugere.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver bliver at foretage forundersøgelser til helbredsundersøgelser såsom EKG, blodtryksmåling, syns- og høreprøver og urinundersøgelser med mere.
Du skal ligeledes assistere læger og sygeplejersker ved behandlinger og vaccinationer. Herudover pasning af infirmeriets reception med modtagelse af patienter, registrering i den elektroniske patientjournal og telefonpasning.

En anden vigtig opgave er at bistå med infirmeriets administrative opgaver med støtte fra FSK stab, afhængigt af kvalifikationer og behov.
Afhængig af din sundhedsfaglige baggrund og erfaring, vil du modtage relevant oplæring i disse procedurer.
Om dig
Du har en militær grunduddannelse og er optimalt uddannet inden for det sundhedsfaglige område. Dog kan du komme i betragtning til stillingen uden sundhedsfaglig uddannelse, idet du blot skal være indstillet på at erhverve den efter din tiltrædelse i stillingen.
Det er en fordel, hvis du har uddannelse og erfaring med DeMars inden for det administrative og logistiske område.

Som person er du udadvendt, selvstændig, serviceminded og kvalitetsbevidst, da vi løser mange forskellige opgaver. Vi forventer du har kørekort til personbil.
Afhængig af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne – især i starten – en del oplæring og kursusdeltagelse. Vi lægger vægt på udvikling af både dine faglige og personlige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.
Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporal Forening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven af Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Sydjylland; overlæge, Ole Voldum-Clausen på telefon: 72 81 81 51 eller via mail FSK-I-CHSyd@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 1.november 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 46. Stillingen ønskes besat pr. 1.januar 2022.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent