Fortsæt til indhold

Chef for G5 ved 1. Brigade


Chef for G5 ved 1. Brigade

Brænder du for doktrinforståelse og -udnyttelse og operationsplanlægning?
Motiveres du af operationer, føring, og uddannelse?
Vil du gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade?
Så er stillingen som chef for G5 i 1. Brigade noget for dig – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske.
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.

1. Brigade:
- Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.
- Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
- Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om stillingen
Chefen for G5 driver udvikling af planer i det operative hovedkvarter. Din placering bliver i Plancenteret, hvor du får en central og koordinerende funktion med ansvar for at udvikle planer til udførelse for Operationscenteret og Fremskudt Kommandostation.

G5 er omdrejningspunktet for udvikling af 1. Brigades doktrinforståelse, idet der lægges vægt på beslutsomhed, handlekraft og hurtighed for at bevare initiativ og momentum i alle situationer.

Du har ansvaret for udvikling af et scenarie for 1. Brigades aktiviteter, som sikrer et fælles afsæt for udvikling af 1. Brigades operative evne. Derudover er en af dine opgaver at videreudvikle føringsuddannelsen for 1. Brigade, så den operative opgaveløsning fortsat udvikles.

Du har en koordinerende rolle for udvikling af 1. Brigades taktiske forståelse, hvor du tillige forventes at kunne facilitere udvikling af doktrinforståelse og -udnyttelse i 1. Brigade. Det indebærer bl.a. deltagelse i Arbejdsgruppe Doktrin.

Du vil være ansvarlig for prioriterede aktiviteter i 1. Brigade i form af studieperioder og udvalgte simulationsøvelser i snæver koordination med resterende dele af stab 1. Brigade. Derudover vil du bidrage til koordination af SOP på tværs af 1. Brigade i samarbejde med 1. Brigades enheder.

I garnisonen er du chef for en sektion på to officerer og en militærjurist, og der er tilknyttet en Air Liaison Officer samt personel af reserven.
Om dig
Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L)/MMS, Stabskursus eller andet tilsvarende kursus.

Du har allerede et indgående kendskab til doktrin og stabsarbejde jf. Feltreglement III.

Du er analytisk stærk og kan håndtere komplekse, taktiske problemstillinger for troppeenhedsniveauet; derudover er du ansvarsbevidst og selvstændig – og agerer inden for foresattes hensigt.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og det er en fordel, hvis du allerede har indsigt i simulation samt LC2IS og HTK.

Du arbejder målrettet og struktureret, og kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du har operativ erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer og et solidt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Holstebro.

Kontakt og ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til stabschefen for 1. Brigade, Palle Bo Svendsen, 4132 0481.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 24. oktober, idet samtaler gennemføres i Holstebro eller på VTC, forventet 28. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” inkl. CV. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav og kan medbringes til en evt. samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent