Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling – CBRN-ildsjæle (oversergent) søges til Training and Reserve Squadron ved OSW (Genoplag)


Rådighedsstilling – CBRN-ildsjæle (oversergent) søges til Training and Reserve Squadron ved OSW

Er du uddannet inden for CBRN – og har du interesse og evner inden for feltet?
Kunne du tænke dig at blive medlem af en operativ CBRN-celle, hvor du skal deltage i både nationale og internationale øvelser?
Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er denne rådighedsstilling måske noget for dig.
Om os
Training and Reserve Squadron (TRS) er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operation Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for fagområderne sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN. Sidstnævnte fagområde er, i form af en CBRN-celle, også en operativ kapacitet, som skal kunne indsættes ved behov.

Herudover gennemfører TRS missionsorienterede uddannelser for alt personel på FSNKAR samt funktionsuddannelse for Flyvevåbnets kadetter på operations- og støttelinjen – sidstnævnte sker i et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet.

Rådighedspersonel er en integreret og vigtig kapacitet i eskadrillens opgaveløsning – og som reservist er du underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 13 fastansatte medarbejdere og ca. 100 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som reservist i vores CBRN-element og skal her løse opgaver inden for områder som er knyttet til elementets produktionsmål. Udover at opstille en operativ CBRN-celle, gennemfører elementet pt. kurser og missionsorienterende uddannelser inden for rammen af Koncept for IndsættelsesParathed (KIP). Elementet gennemfører herudover CBRN-uddannelse for andre enheder og myndigheder, herunder FAK.

I rådighedsstillingen skal du kunne arbejde selvstændigt inden for de opstillede læringsmål og rammer, så opgaverne løses professionelt og af høj faglig kvalitet. Vi stiller høje krav til vores instruktørers faglighed samt didaktiske evner, hvorfor du i starten af din ansættelse skal forvente at indgå i et onboarding-forløb med en erfaren mentor. Forløbet skal blandt andet tilsikre, at vi sammen får identificeret de opgaver som bedst matcher dine interesser og dit kompetenceniveau.

Der er tale om en meget aktiv træningseskadrille med mange forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også stiller krav om, at man som ansøger er indstillet på, at blive en aktiv del af enheden – og at dette er afklaret med en evt. arbejdsgiver. Du kan forvente at blive tilbudt tjeneste 1-2 dage pr. måned.

Det forventes at du kan forrette rådighedstjeneste i op til ca. 20 dage pr. år.
Om dig
For at kunne komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du har en basisuddannelse fra Forsvaret. Din rang er ikke afgørende.

Det vigtigste er, at du brænder for området og er villig til at investere en masse tid i opbygningen af CBRN-cellen. Du skal ligeledes forvente, at du i forbindelse med din opstart ved enheden, skal indgå i et læringsforløb, som skal klæde dig godt på til, at kunne løse opgaver i cellen.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven og på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder for CBRN, seniorsergent Jan Thorsø Nielsen på telefon 40 80 21 39 eller via mail: osw-tr-201@mil.dk.

Har du spørgsmål til forhold og vilkår som reservist, kan du kontakte CSG-R Henrik Rudy Dahl på telefon 25 20 04 08 eller via mail: osw-tr-r701@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er d. 31. oktober 2021, vi forventer at afholde samtaler løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så send gerne din ansøgning snarest

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

11.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent