Fortsæt til indhold

Flyverhjemmeværnet søger civil sagsbehandler


Flyverhjemmeværnet søger civil sagsbehandler

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvis primære opgave er at støtte og drive en mindre luftfartsvirksomhed, og er du en dygtig og ambitiøs pilot med lyst til at arbejde med dedikerede og ambitiøse frivillige piloter, systemoperatører og ground support teknikere??
Så er stillingen som sagsbehandler ved Flyverhjemmeværnets Luftoperationssektion måske lige noget for dig.
Om os
Flyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af omorganisering af det samlede Hjemmeværn – herunder det nu nedlagte Flyverhjemmeværnsdistrikt. Flyverhjemmeværnet er i dag landsdækkende – med hovedkvarter i Vordingborg, samt medarbejdere placeret i Karup og Aalborg.

Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Flyverhjemmeværnets Stab består pt. af 27 civile og militære medarbejdere.

Vi er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen, og vores primære operative opgave er støtte til Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer.

Vi koordinerer støtten til Flyvevåbnets militære opgaveløsning samt øvelses- og uddannelsesstøtte.

Flyverhjemmeværnet har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Flyverkommandoen, Landsdelsregionerne, Politiet samt øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1.100 flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Flyverhjemmeværnets Luftoperationssektion varetager en lang række opgaver. Sektionen har det primære ansvar for driften af og støtten til Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet (HFK). Herudover er vi ansvarlige for den ansvarspådragende virksomhed vi har som en mindre luftfartsvirksomhed over for Trafikstyrelsen. Vi har lige afsluttet planlægning og gennemførelse af endnu en udsendelse til FRONTEX af ét fly, samtidigt med en konsolidering af Safety og Compliance området i vores lille luftfartsvirksomhed. Vi er tæt på at være færdige med det fuldstændige grundlag i forhold til en kommende udbudsrunde, hvor vi skal finde en afløsning for vores fly som udløber i 2022.

Udover sektionschefen indgår der 3 medarbejdere i sektionen; to piloter (kaptajn/major i Vordingborg) og én flyverspecialist (Aalborg).
Om stillingen
Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, men dit udgangspunkt vil være Vordingborg Kaserne. Du skal forvente at en del af din tjeneste vil foregå om aftenen og i weekender. Der vil være mulighed for at anvende hjemmearbejdsplads og hjemme-arbejdsdage, efter aftale med sektionschefen.

Som sagsbehandler varetager du selvstændigt sagsbehandling af pålagte opgaver med reference direkte til sektionschefen. Som en del af vores geografisk adskilte organisation, vil du ligeledes blive en vigtig brik for kontakten til samarbejdspartnere i hele landet, ligesom du forventes at kunne støtte tjenesten i Aalborg også.

Mere konkret skal du være i stand til at løse følgende opgaver:

Bidrage til operationsplanlægning af løbende operationer, herunder koordination med NAOC, tasking, schedulering m.v. i tæt samarbejde med HVE 270 Duty Ops.

Hovedansvarlig for koordinering af kravspecifikationer i forbindelse med udbudsmaterialer.

Sagsbehandler for operative indsættelser, herunder evt. internationale missioner (FRONTEX).

Ansvarlig for etablering af operationsoverblik, statistik og løbende rapportering til FHV og HJK.

Koordination af underarbejdsgrupper i forhold til markedsundersøgelse og udarbejdelse af brugerspecifikationer i relation til Business Case for HFK.

Assisterer og aflaster Safety Manager og Compliance Manager i muligt omfang.

Bidrager til overblik omkring den løbende tekniske dialog med flyværksted.

Sagsbehandlingen vil blandt andet omfatte planlægning, tilrettelæggelse og controlling i relation til Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet.

Du vil naturligvis få indflydelse på dine arbejdsopgaver i forhold til dine kompetencer, og du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer. Du får stor indflydelse på egen arbejdsdag, og hos os er det at kunne udføre selvledelse en stor del af hverdagen.

Om dig
Vi forestiller os, at du er civil pilot og har erfaring med og kendskab til det flyoperative virke og gerne med sikkerheds- og/eller kvalitetsledelse. Såfremt du har kendskab til flyvedligeholdelse, herunder teknisk indsigt, vil det være et yderligere plus.

Det er en fordel, hvis du tillige har operativ indsigt i Flyvevåbnets opgaveløsning.

Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er god til at samarbejde og har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser. Vi forventer, at du er i stand til at bevare overblikket – holde mange ”bolde i luften” samt er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver med fokus på det frivillige personel.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere omstillingen er du velkommen til at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, major Peter Scharling Pedersen på telefon 72 82 03 20 eller 61 88 52 96

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 21. oktober 2021. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er en fast stilling med geografisk placering i Vordingborg.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.

Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.
Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent