Fortsæt til indhold

Psykologer til Forsvarets Rekruttering


Psykologer til Forsvarets Rekruttering

Forsvarets Rekruttering søger to psykologer til udvælgelsen af fremtidens soldater og militære ledere.

Vil du være med til at udvælge de bedst egnede ansøgere til Forsvarets uddannelser og
forme fremtidens Forsvar? Vil du være en del af et stærkt psykologfagligt fællesskab med 28
andre psykologer? Så er denne stilling noget for dig.

Om os
Forsvarets Rekruttering kaldes også Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen og er en del af
Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Psykologerne er ansat i Selektionssektionen som varetager afprøvning og udvælgelse til ca. 40 uddannelser inden for Forsvaret. Psykologerne har derudover ansvar for udredning af ledelsestalenter inden for ministerområdet og vi deltager i udredningen og vurderingen af militære chefer som skal udnævnes til højere niveau.

Endelig støtter vi også Forsvarsministeriets Departement med personvurderinger i forbindelse med ansættelse af chefer på højt niveau. Vi gennemfører løbende opfølgning og statistiske undersøgelser med henblik på kontinuerligt at kvalificere vores udvælgelsesprocedurer.

Selektionssektionen består i alt af 31 medarbejdere med militære udvælgelsesledere, psykologer og sundhedsfaglige medarbejdere. Derudover har sektionen tilknyttet ca. 30 timelønnede konsulenter fordelt på psykologer, læger og prøveledere.
Om stillingen
Vores sektion kendetegnes ved en høj faglighed, stort engagement og udpræget hjælpsomhed, hvor der også er plads til fejl og læring. Vi er en bredt sammensat gruppe med både rummelighed og accept af hinandens forskelligheder. Vi har et godt fællesskab med humor og en åben og fri tone.

Ledelsesstilen er præget af en høj grad af tillid, frihed og delegering af opgaver, så der er plads til, at den enkelte medarbejder i vid udtrækning selv tager ansvar og præger både driften og udviklingen.

Som udvælgelsespsykolog er din primære arbejdsopgave at gennemføre interviews med ansøgere til Forsvarets uddannelser samt foretage vurderinger af deres egnethed til uddannelsen og det senere militære virke. Det er eksempelvis ansøgere til konstabeluddannelserne, lederuddannelserne, pilotuddannelsen og specialstyrkerne.

Vi bruger en række af test og forskellige andre assessmentmetoder til at udrede personligheden, samarbejdsevner, den psykiske robusthed og de kognitive evner.
Stillingen indebærer også administrative og koordinerende opgaver af varierende grad.
Derudover bidrager du til opfølgning, evaluering og kvalitetssikring af vores udvælgelsesmetoder og du får ansvar for den psykologfaglige del af nogle af vores udvælgelser. I forbindelse med udvælgelsen, er det en af vores vigtigste opgaver at være den første forebyggende indsats mod psykiske efterreaktioner hos vores udsendte soldater.

Vi befinder os på Nyholm i det centrale København.
Der kan forekomme rejsevirksomhed, primært til Forsvarets lokaliteter i Jylland.
Om dig
Du er uddannet psykolog og har erfaring med interview, personvurdering og testtilbagemelding.
Vi har en bred berøringsflade internt i afdelingen og styrelsen, men også eksternt med vores kunder, som typisk vil være skolerepræsentanterne. Det er derfor vigtigt, at du er relations skabende og ser fordelen ved tværfagligt samarbejde, som er kernen i det produkt som Selektionssektionen leverer.

På basis af objektive, evidensbaserede kriterier, skal du være i stand til at træde i karakter med dine vurderinger, hvor du også skal være indstillet på at være med til at fravælge ansøgere. Det er en stor fordel at være omstillingsparat og fleksibel, da vores hverdag hurtigt kan ændre karakter og prioriteringer ændre sig.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Derudover er der mulighed for forhandling af et personligt tillæg på baggrund af dine kvalifikationer til stillingen. Til stillingen er der knyttet en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Jimmi Andreasen på 7281 9289. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Stillingerne ønskes besat fra den 1. januar 2022 og arbejdstiden er 37 timer ugentlig.

Ansøgningsfristen er fredag den 22. oktober 2021 og vi forventer at holder samtaler i uge 45. Ansøgere der indkaldes til samtale, må være indstillet at skulle gennemgå enkelte prøver fra vores testbatteri.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig som minimum vedhæfte ansøgning, CV, uddannelses samt autorisationsbevis. Vær opmærksom på, at filerne kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den
værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

22.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent