Fortsæt til indhold

Chef til IT Afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Chef til IT Afdeling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vil du lede en spændende transformation af Koncern ITs SAP platform - DeMars?

Vil du have ansvaret for driften og bidrage til udvikling af Forsvarets ERP-løsning som er baseret på SAP?

Forsvarsministeriet er i gang med en kæmpe konsolidering af IT i hele Koncernen gennem Program IT-konsolidering og Transformation (PIT). Vi skal have nye mere effektive processer, nye teknologier, mere sikkerhed og ny organisering. Så er forandring og udvikling en del af dit leder DNA, samtidig med, at du har fokus på drift - ja så er denne stilling noget for dig.
Om os
I Forsvaret er vores mission at arbejde for fred og sikkerhed i Danmark og resten af verden. Opgaverne spænder vidt, og det stiller krav til den IT, der er fundamentet for, at alle Forsvarets ansatte kan løse opgaverne, uanset om de er ombord på skibe i Nordatlanten, på mission i ørkenen eller støtter opgaveløsningen fra Danmark.

Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi i Koncern IT en it-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne services.

Hos Koncern IT er vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet sikrer, at vi yder den optimale støtte til vores kollegaer og kunder. Kunderne omfatter Forsvarsministeriet samt alle underlagte styrelser og myndigheder.
Om stillingen
Som afdelingschef skal du lede en afdeling, der er under opbygning på 83 medarbejdere. På vegne af Koncern-IT’s ledelse og koncernens styrelser har du leveranceansvaret for to af Forsvarets helt centrale platforme: SAP ERP-løsning (DeMars), der indeholder et bredt udvalg af SAP-produkter, og ESDH-løsningen WorkZone.

Der er for begge platforme en forventning om høj tilgængelighed, en performance der er i top og korte løsningstider på problemer. Du får med de to platforme også et militært og operativt ansvar, hvor du og afdelingen bidrager til Forsvarets operative opgaveløsning i fred, krise og krig.

Som afdelingschef vil du blive støttet af en souschef og syv sektionschefer, der hver har ejerskab – er serviceejer – i relation til koncernens styrelser, hvoraf Forsvarskommandoen er den største.

Begge platforme leveres til koncernens medarbejdere i et samarbejde med nogle af de mest professionelle leverandører i markedet. Ud over kerneleverancen vil der i bølger være udbudsopgaver, der trækker på store dele af afdelingens ressourcer. Leverandør- og leverancestyring samt økonomistyring er således også en væsentlig opgave.

Koncernen arbejder med en ny IT-leverancemodel. Afdelingen står derfor sammen med resten af Koncern-IT overfor en transformation, der ikke kun omfatter kerneopgaven og organisationsændringerne i afdelingen, men også overfor et metodeskift mod mere agile metoder, hvor målsætningen er SAFe.

Som afdelingschef vil du udover ledelsesopgaven internt i afdelingen desuden skulle bidrage til udviklingsprojekter, typisk i rolle som seniorleverandør.

Afdelingen har netop indgået et nyt aftalegrundlag for DeMars og har igangsat udbud af ESDH/WZ-løsningen, som vil skulle afsluttes i 2022.

Det er afgørende, at afdelingens driftsleverancer leveres med høj driftssikkerhed og stabilitet, at afdelingen leverer støtte til relevante samarbejdsrelationer og koncernens kunder samtidig med, at de indgår i eksisterende og kommende IT- og organisationsudviklingsprojekter.
Som chef i afdelingen vil du få det forretningsmæssige ansvar for drift og udvikling af ERP-løsningen samt ESDH-løsningen i samarbejde med leverandører og Koncernens styrelser.
Det er afgørende, at du kan spænde fagligt bredt med stærke kompetencer i f.t. ERP-løsninger (SAP) og erfaring med IT understøttelse af organisationsudvikling.

Du refererer til direktøren for Koncern IT og indgår desuden i det tværgående ledelsessamarbejde i Koncern IT og PIT, hvor koordinering af udvikling, optimering og forankring af de forskellige områder i den nye IT-organisation håndteres. I den forbindelse er det centralt, at du kan lede både opad, til siden og nedad.

Dine arbejdsopgaver er blandt andet:
- Koordinering, planlægning og styring af forretningsområdet i samarbejde med de øvrige chefer i Koncern IT og PIT.
- Sikre afdelingens drift, udvikling og kultur indenfor Koncern IT’s strategiske fokusområder (hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet).
- Sikre effektive arbejdsgange og metoder i forretningsområdet, ved løbende ressourceplanlægning, prioritering af medarbejdernes tid mv.
- Varetage rollen og ansvaret som seniorleverandør i flere projekter.
- Interessehåndtering, herunder oplæg til styregrupper, beslutningsfora og projektrapportering.
- Faglig ledelse og personaleledelse for en bred gruppe af ambitiøse og dygtige medarbejdere og ledere. Koncern IT arbejder ledelsesmæssigt indenfor ”Leadership Pipeline”-konceptet.
Om dig
Du og din baggrund er vigtig. Du er et professionelt menneske, der ønsker ledelsesrollen, fordi du kan og gerne vil arbejde med mennesker – og med dig selv.

Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer - at du:

- Har ledelseserfaring gerne fra et IT Enterprise miljø.
- Har en videregående akademisk uddannelse, gerne teknisk eller tilsvarende inden for militæret.
- Har flere års erfaring med og viden om IT-drift i et infrastruktur setup.
- Besidder en bred IT viden, med stor viden om SAP.
- Har gode sprogkundskaber, mundtlige og skriftlige, herunder engelsk på forhandlingsniveau.

Som person lægger vi vægt på, at du:

- Har fokus på udvikling og optimering.
- Er åben, ærlig og har gode samarbejdsevner baseret på tillid.
- Har stor forståelse for sammenhængen mellem teknologi og forretning.
- Evner at opnå forretningsforståelse på højt niveau.
- Er resultatorienteret samt nysgerrig og med en opsøgende mentalitet.
- Besidder et personligt drive og gennemslagskraft.
- Har super gode sociale kompetencer og er komfortabel med at lede, sparre og coache medarbejdere på mange niveauer.
- Besidder stærke kommunikative evner og er velformuleret såvel skriftligt som mundtligt.

Du udviser helhedssyn i dit virke, og du formår at tænke Forsvarets og den samlede koncerns udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af en ny IT-organisation i rammen af PIT, hvor du formår at omsætte nye tiltag i samarbejde med dine medarbejdere, PIT, FMI og Forsvarsministeriets styrelser generelt.

Det er en forudsætning, at du som militær har gennemført VUT II, ækvivalerende stabskursus eller en tilsvarende uddannelse på kandidatniveau. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets område, ligesom at det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med HR.

For både militære og civile er det afgørende, at du har cheferfaring fra andre stillinger, hvor du kan dokumentere gode ledelsesmæssige resultater.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer , ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Vicechef i Koncern IT Agnethe Kirkegaard på tlf. 7281 4310 eller Direktør i Koncern IT Kristian Vengsgaard på tlf. 7281 4300.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665991.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2021.

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent