Fortsæt til indhold

Kaptajn med flyteknisk baggrund og interesse søges til FMI - Kapacitetscenter FENNEC\T-17


Kaptajn med flyteknisk baggrund og interesse søges til FMI - Kapacitetscenter FENNEC\T-17

Har du interesse og viden inden for flyteknik, dokumentation, drifts- og logistikprocesser, sammen med din flair for administration og ledelse.
Så vil du her få en alsidig hverdag i samarbejde med dygtige kollegaer og chefen, omkring løsning af såvel tekniske som administrative opgaver.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er ansvarlig for materiel og IT for hele Forsvarsministeriets område. FMI har herunder det fulde systemansvar for alle Forsvarets fly og helikoptere.

I Forretningsområde Helikopter, under Kapacitetscenter Luft, er vi 35 medarbejdere, som har det overordnede ansvar for drift, luftdygtighed, vedligeholdelseskoncepter og dokumentation for Forsvarets helikoptertyper og T-17 fly.

Vi samarbejder nationalt og internationalt med flyvestationer, flyproducenter, industrien og partnernationer for at opnå de bedst mulige betingelser for drift og udvikling af de enkelte flytyper. Desuden bidrager vi til strategi for videreudvikling af Forsvarets fly.

Vi søger en kollega i Kapacitetscenter FENNEC/T-17, som vil være en del af vores team på 7 civile og militære specialister. Vi arbejder med drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets Light Utility luftfartøjer - 11 AS-550 FENNEC helikoptere og 27 Saab T-17 Supporter fly.
Om stillingen
Du vil opleve en spændende hverdag med egne flytekniske opgaver, kombineret med at støtte chefen i kapacitetscenterets sagsbehandling, opgavestyringen og administration.

Eksempler på opgaver du løser eller bidrager til:
• Teknisk sagsbehandling og rådgivning til brugerne
• Udfærdigelse, opdatering, styring samt formidling af dokumentation til brugerne
• Styring og koordination af opgaver i teamet og på tværs af organisationen
• Udarbejdelse af sags oplæg inden for kapacitetscenteret
• Enhedens projekter og rammeaftaler
• Administration og økonomistyring, mm.
• Kontakt til brugere og eksterne leverandører
• Deltagelse i diverse møder
• Være chefens stedfortræder

En stilling med alsidige og meningsfyldte opgaver, med mulighed for personlig udvikling, samt en høj grad af selvstændighed og ansvar.

Du vil blive tilbudt relevant efteruddannelse.

Der vil skulle påregnes omkring 10 rejsedage om året. Disse vil primært gå til Flyvestation Karup i Midtjylland, hvor vores luftfartøjer har hjemmebase. Rejser til udlandet vil også kunne forekomme.

Stillingen varetages fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsens domicil i Ballerup.
Om dig
Du er kaptajn og har fra dit virke i teknisk operative stillinger, kendskab til analytisk arbejde og stabsprocesser.
Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er ikke et krav, at du har direkte erfaring med fly og vedligeholdelse, men du skal have lyst til at lære og arbejde med både flyteknik, driften af fly og dokumentationen.

Som officer er du faglig dygtig, en god kommunikator, som holder resultaterne for øje, og det er naturligt for dig at være både proaktiv og fleksibel. Du trives med at arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger, samtidig med du evner at samarbejde bredt.

Som person er du glad og positiv i hverdagen, gerne med et glimt i øjet, og du ser mulighederne i samarbejdet med gode kollegaer.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, gerne på højt teknisk niveau. Du trives med at skrive, redegøre for og analysere emner på skrift. Erfaring med udfærdigelse og vedligeholdelse af projektgrundlag og/eller teknisk dokumentation, vil være en fordel. Ligeledes vil ledelseserfaring.

Brug af it-værktøjer er en selvfølge for dig – erfaring med SAP/R3 vil være en styrke. Erfaring inden for luftfartsindustrien eller tilsvarende vil selvfølgelig vægte, herunder erfaring med drift og vedligeholdelse af fly eller andre komplekse materielsystemer. Tilsvarende vil kendskab til PRINCE2 og EASA parts/EMAR 21/M/145.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested bliver Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Jens Vinther på telefon 728 15 181.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober og stillingen er til besættelse den 1. januar 2022. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent