Fortsæt til indhold

Eskadronsbefalingsmand til 2 HBU Eskadron ved Uddannelsesbataljonen, Jydske Dragonregiment


Eskadronsbefalingsmand til 2 HBU Eskadron ved Uddannelsesbataljonen, Jydske Dragonregiment

Søger du nye udfordringer? Vil du have indflydelse og medansvar, som er del af eskadronens command team? Er du super fleksibel og klar til at indgå som rollemodel i Hærens basisuddannelse for stampersonel og værnepligtige?
Om os
Som Eskadronsbefalingsmand i en uddannelseseskadron er der store forventninger til dine kompetencer, og dine evner til at være rollemodel for såvel yngre som ældre befalingsmænd.

Eskadronen består af en kommandodeling med eskadronens command team, en forsyningsbefalingsmand og forsyningshjælper samt en eskadronshjælper, herudover er der 3-4 værnepligsdelinger. Eskadronen har ansvaret for to værnepligtshold om året og på hvert hold uddannes ca. 50 værnepligtige pr. deling.

Stillingen indeholder en blanding af administration, faglærervirke, samt i samarbejde med bataljonsbefalingsmanden kontrol og vejledning af uddannelsen.

Som en del af Hærens befalingsmandsstrategi vil du indgå i Eskadronens command team. Eskadronens command teams formål er, at skabe et ledelsesmæssigt ansigt, såvel eksternt som internt i eskadronen. Eskadronens command team består af eskadronchefen og eskadronsbefalingsmanden.

Du skal kunne fungere som sparringspartner for både høj og lav; fra de yngste befalingsmænd til eskadronchefen.
Om stillingen
Som eskadronsbefalingsmand i eskadronen får du gode muligheder for at udbygge dine kompetencer og din faglighed inden for ledelse, føring og administration. Du får kommandoen over såvel yngre som ældre befalingsmænd og konstabler, hvilket stiller store krav til dig som fører.

Du har det administrative ansvar for eskadronen hvilket betyder, at det er dig der holder styr på hvem der laver hvad og hvornår. Du skal kunne vejlede alt personel inden for HR, og er i dagligdagen bindeleddet mellem eskadronen, bataljonens administrationsbefalingsmand og regimentets garnisonsstøtteelement.
Du har ligeledes en ESKHJ under din kommando, som støtte til de daglige administrative opgaver.

Dine arbejdsopgaver
I samarbejde med bataljonens administrationsbefalingsmand, og det administrative element skal du arbejde med:
• Personeladministration af værnepligtige og fast personel.
• Arbejde i vis rollen i DeMars.
• Arbejde i Excel, Word m.m.

Som en del af eskadronens command team skal du være med til at uddanne/vejlede, og være den der bevarer overblikket og professionalismen. Som eskadronsbefalingsmand vil du i perioder hvor chefen skiftes og ny indsættes, være garant for at føre enheden videre af den vej som tidligere command Teams har valgt.

V Uddannelsesbataljon lægger stor vægt på at kompetenceudvikle sine befalingsmænd. Uddannelsesaktivitet vil være en naturlig del af dit arbejde, både som elev og til dels som instruktør. Dette sker både for at tilgodese dig som medarbejder, men også for at skabe forudsætningerne for en længere karriere i Uddannelsesbataljonen og Hæren som helhed. Efterfølgende stillinger kunne fx være som Administrationsbefalingsmand, Bataljonsbefalingsmand, enten i en underafdeling, eller i en bataljon. Endelig er der også muligheder for, at den rette profil kan gå officersvejen.

Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg, afhængigt af den rette kandidats tjenstlige profil og geografiske udgangspunkt.
Om dig
Du er seniorsergent eller som minimum en erfaren oversergent, med en professionel indstilling til soldaterhåndværket. Det er et krav, at du har forrettet relevant tilfredsstillende tjeneste som sergent og oversergent og er bevidst omkring dine styrker og dine udviklingsområder.

Du kan med fordel have erfaring i ”let” administration, og uddannelse af værnepligtige.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for administration, uddannelse og IT og/eller ledelse, da dit hovedfokus i Eskadronen vil være inden for administration og ledelse, dernæst vejledning og kontrol af uddannelsen og føring ved enheden.

Du skal være indstillet på at være fremsynet, tillidsvækkende og udvise gennemslagskraft.

I regi af eskadronens command team’s skal du være den der bevarer og viderefører de traditioner og professionelle holdninger der er eskadronens kendetegn.
Du vil ligeledes indgå i Uddannelsesbataljonens samlede befalingsmandskorps.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Alexander Kapsch-Tuxen på telefon 41 38 53 30 eller via mail: JDR-JDR-5B-200A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. november 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 47. Stillingen ønskes besat den 4. januar 2021, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.11.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent