Fortsæt til indhold

Erfaren generalist til strategisk HR i Forsvarsministeriet


Erfaren generalist til strategisk HR i Forsvarsministeriet

Vil du bidrage til at lave meningsfuld og rammesættende politikudvikling på HR-området inden for et ministerområde med 20.000 ansatte? Trives du med en omskiftelig hverdag i en politisk kontekst? Vil du være en del af et stærk og uformelt hold med fokus på kvalitet i opgaveløsningen samt professionel og personlig udvikling? Så har vi ledige stillinger i Team Arbejdsliv og Vilkår, Center for Forsvar og Beredskab, i Forsvarsministeriet.
Om os
Med over 20.000 medarbejdere er Forsvarsministeriets koncern en stor og bredt sammensat arbejdsplads, der løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver – ofte under stor politisk bevågenhed og interesse fra medierne.

I Forsvarsministeriets Center for Forsvar og Beredskab skaber vi forudsætningerne for et forsvar og beredskab, der leverer helstøbte og efterspurgte kapaciteter. I Team Arbejdsliv og Vilkår betjener vi forsvarsministeren samt koncernens øverste ledelse i forhold til HR-området. Vores opgave er at skabe politikudvikling på HR-området, herunder at understøtte forsvarsministerens visioner.

I centeret er vi en blanding af akademikere og officerer, og vores hverdag er kendetegnet ved et højt tempo med ambitiøse dagsordener. Samtidig prioriterer vi, at den enkelte kan få hverdagen og privatlivet til at hænge sammen. I opgaveløsningen lægger vi altid vægt på kvalitet, helhedsorientering, fremsynethed og rettidighed. Vi sætter stor pris på at kunne sparre om vores opgaver, og vi forventer, at du bidrager aktivt til sparringen med den faglige kvalitet og vores personlige/professionelle udvikling for øje. Vi vægter et godt samarbejdsklima og socialt sammenhold højt, og vores hverdag er kendetegnet ved en uformel og empatisk omgangstone og godt humør.

Som medarbejder i kontoret kommer du i kontakt med hele Forsvarsministeriets område, herunder de relevante faglige organisationer.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Team Arbejdsliv og Arbejdsvilkår kommer du til at medvirke til en professionel og effektiv betjening af forsvarsministeren og koncernens ledelse inden for HR-området. Dette omfatter fx politikudvikling på HR-området, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, udarbejdelse af mødemateriale, besvarelse af pressehenvendelser, borgerhenvendelser mv.

Teamets opgaver spænder vidt og omhandler bl.a. fastholdelse og rekruttering, overenskomst og løn, arbejdsmiljø, mangfoldighed og sundhedsområdet. Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer, og vil løbende blive justeret i takt med din og teamets udvikling. Der er to ledige stillinger, hvoraf den ene særligt vil have fokus på overenskomst- og lønområdet, mens den anden vil have fokus på bl.a. fastholdelse og rekruttering. Du kan dog forvente, at du jævnligt vil få opgaver på de øvrige områder.
Om dig
Du har stor interesse for HR-området, er helhedsorienteret, har veludviklede samarbejdsevner samt en relevant akademisk uddannelse eller en officersuddannelse fra Forsvaret/ Beredskabsstyrelsen.

Langt det meste af vores produkter er skriftlige oplæg, så vi forventer, at du er dygtig til at skrive. Derudover har du politisk fingerspidsfornemmelse, er stærk på processer og en skarp kommunikator.

Vi lægger vægt på, at du trives i en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket og det gode humør, og at du har en faglig, grundig og kvalitetsbaseret tilgang til opgaveløsningen. Du vil generelt have en fordel i ministerbetjeningen, hvis du er i stand til se muligheder og tænke ud af boksen.

Det er en fordel hvis du har erfaring med centraladministrationen, politikudvikling på HR-området eller fx interessevaretagelse for arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer.
Ansættelsesvilkår
Vi forventer, at du er erfaren fuldmægtig eller konsulent og vil blive indplaceret derefter på den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen indplaceres du i løngruppe tre, fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer, og ansættes i henhold til protokollat om officerer under Forsvarsministeriet efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Ida Holst på tlf. 61 87 17 18 eller souschef Esben Stoustrup på 61 87 18 37.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665991.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser sendes via linket til rekrutteringssystemet. Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2022. Det er muligt, at vi ønsker at gennemføre en skriftlig test som led i ansættelsesprocessen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent