Fortsæt til indhold

Cargo assistent til MOVCON ved JMTO


Cargo assistent til MOVCON ved JMTO

Vil du arbejde med logistikkens mange udfordringer i et travlt operativt arbejdsmiljø, hvor to dage sjældent er ens?

Kan du levere i top – uanset om opgaven løses i Karup, et sted i Danmark eller internationalt?
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Vores opgaver består blandt andet i at støtte med f. eks. materiel til soldater og enheder via logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer.

Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet.

For at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en naturlig del af vores dagligdag.

Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag. Dette kommer os til gavn, uanset om transportløsningen sker til lands, vands eller i luften.
Om stillingen
MOVCON er der, hvor tingene bliver udført i praksis.

Du kommer i én af vores tre delinger. Hver deling består af 19 mand; én terminalofficer/delingsfører (premierløjtnant), seks terminalbefalingsmænd/gruppeførere og tolv movere/konstabler i to grupper.

Alle er klar til en hverdag med løsning af opgaver til støtte for andre enheder i kortere eller længere perioder. Det kan resultere i skæve arbejdstider og en del opgaver, som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet i Karup, både i Danmark og udlandet.

Du skal sammen med din gruppe eller deling løse opgaver ud fra befalinger fra terminalføreren.

Dine opgaver vil bl.a. indebære udarbejdelse af dokumenter og rådgivning om pakning i forbindelse med transport af gods, herunder også farligt gods. Derudover vil dine opgaver indebære støtte til terminalføreren med planlægning, oprettelse og gennemførsel af terminalgods, herunder håndtering af lastbiler, fly, skibe og tog på terminalerne både i Danmark og i udlandet.

Dagene ligner sjældent hinanden, idet der løbende kommer opgaver til MOVCON, nogle gange med kort varsel. Her kommer vores professionelle tilgang til løsning af opgaven i højsædet.

Derudover løser vi mere rutineprægede opgaver som blandt andet støtte til rotationer og materieltransport til missioner med danske soldater.
Om dig
Du er konstabel eller har som minimum gennemgået og bestået en grundlæggende militær basisuddannelse.

Du er god til at skabe relationer og kan arbejde selvstændigt. Ydermere er du omstillingsparat og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til logistik, samt hvis du har erfaringer som terminalhjælper – gerne fra en tidligere udsendelse. Skulle du mangle erfaringen, sørger vi for, at du får den uddannelse, der sætter dig i stand til at indgå i din gruppe af movere.

Selvom du fungerer i en specialiseret funktion, er du soldat og skal derfor til enhver tid kunne opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og de militære færdigheder til et givent niveau.

Du skal have gyldigt kørekort kategori B. Derudover er det at foretrække, hvis du har C kørekort og truckcertifikat. Vi skal nok sørge for, at du får de uddannelser, kurser og kvalifikationer, som der er behov for.

Du skal efter oplæring og uddannelse kunne arbejde selvstændigt og dine boglige og sproglige færdigheder har derfor betydning,

Da du kan komme til at arbejde med udenlandske soldater, er det en fordel, du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.
 
Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.
 
Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premiereløjtnant Frederik Næblerød på telefon 41 73 25 88 eller på mail JMTO-MT-3001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 21. november 2021 og samtaler afholdes løbende. Ansættelse efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.11.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent