Fortsæt til indhold

Militærrådgiver til Sahel-regionen


Militærrådgiver til Sahel-regionen

Operationsstaben søger en militærrådgiver til at varetage koordinationen og udviklingen af Forsvarets del af Freds- og Stabiliseringsprogrammet i Sahel-regionen. Du vil akkrediteret som Forsvarsattache og blive placeret på den danske ambassade i Bamako, Mali, hvor du tillige vil være en del af det samlede stabiliseringsprogram i samarbejde med udsendte fra Udenrigsministeriet.
Om os
Det interministerielle freds- og stabiliseringsprogram for Sahel-regionen er et regionalt program med engagementer, der implementeres af flere danske ministerieområder. På Forsvarsministeriets område er fokus for aktiviteterne rettet mod støtte til kapacitetsopbygning af regionale styrker som eksempelvis G5 Sahel styrken, samt til nationale styrker gennem støtte til eksempelvis uddannelsesinstitutioner som eksempelvis L’Ecole de maintien de la Paix. Den igangværende fase af programmet udløber medio 2022, hvorefter den overgår til en ny fase, der løber frem til 2026.

Forsvarsministeriets andel af programmet implementeres af J9 i Operationsstaben, der har det overordnede ansvar for implementering af programmer i hhv. Østafrika, Sahel, Guinea Bugten, Ukraine, Irak og Afghanistan. J9 implementerer programmer under anvendelse af rådgivere samt regelmæssig udsendelse af træningshold og instruktørbidrag.
Om stillingen
Du skal i tæt samarbejde med J9 sagsbehandler på Sahel samt Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer implementere Forsvarsministeriets engagementer. Dette vil indledningsvist medføre tæt samarbejde med Udenrigsministeriets projektleder ved ambassaden i Bamako samt Forsvarets udsendte stabsofficer ved Partnership for Actions in Western Africa (PAWA).

En betydelig del af virket som militærrådgiver vil blandt andet omfatte den overordnede koordination af det militære engagement i programmet, løbende rapportering i forbindelse med mødevirksomhed, forsvars- og sikkerhedspolitiske udviklingstendenser samt den regelmæssige programrapportering i samarbejde med særligt Udenrigsministeriet.

Du refererer i dit daglige virke til den danske ambassadør i Bamako. Nationalt refererer du til Forsvarskommandoens Operationsstab (J9).

Dine opgaver bliver:
• At implementere den kommende fase af stabiliseringsprogrammet i Sahel (PSP SAHEL III medio 2022 – medio 2026).
• At bidrage til de operative planlægningsprocesser i forbindelse med udsendelse af træningsbidrag.
• At bidrage til rapportering og evaluering af Forsvarets stabiliseringsindsatser.
• At bidrage til øvrige programmer under Freds- og Stabiliseringsfonden ved behov herfor.
• Som akkrediteret forsvarsattaché vil du indgå i et internationalt partnerskab med den øvrige i Mali tilstedeværende attachékreds, der p. t. tæller ca. 23 attachéer.
• Du vil indgå i ambassadens sikkerhedsteam og bidrage til udarbejdelse af relevante plankomplekser m. v.
• Som Forsvarets repræsentant vil du skulle deltage i gennemførelsen af aktiviteter med samarbejdspartnere, herunder deltagelse i ministerielle mødeaktiviteter.
• At forberede en evt. akkreditering af stillingen til Burkina Faso og Niger.

Du er med til at betjene og rådgive Forsvarsministeriet og Forsvarschefen inden for dit ansvarsområde.

Du skal være forberedt på rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn, og har i dag dit daglige virke i Forsvaret. Du vil under udsendelsen blive tillagt midlertidig grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Du skal have helhedssyn og veludviklede analytiske evner, og skal kunne arbejde selvstændigt. Du skal ligeledes kunne indgå i samarbejdsrelationer med såvel nationale som internationale partnere. Du skal kunne arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er stramme terminer.

Det er vigtigt, at du har overblik, er kreativ og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. Du er flydende på fransk i såvel skrift som tale, da dialogen med samarbejdspartnere i regionen generelt foregår på fransk.

Du er en handlingsorienteret analytiker som har en konstruktiv og pragmatisk tilgang til opgaveløsningerne, ligesom du evner at prioritere, fokusere og levere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med multinationalt samarbejde. Det er ligeledes en stor fordel, hvis du har erfaring med stabiliseringsindsatser og den interministerielle konstruktion for Freds- og Stabiliseringsfonden. Du skal have et bredt netværk via din tidligere tjeneste i et af de tre værn eller SOKOM, da disse som oftest er en del af J9 opgaveløsning under Freds- og Stabiliseringsfonden. Endeligt vil det være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste på styringsniveau 0 eller 1.

Det er væsentligt, at du er udadvendt, og har en positiv og konstruktiv tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Du skal være nysgerrig, opsøgende og innovativ af natur i forhold til – dels opgaven og dels i mødet med andre mennesker – uanset kulturel baggrund. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab og en uddannelsesmæssig baggrund i relation til de helt særlige kulturelle vilkår, der eksisterer på det afrikanske kontinent fx i form af en Master i Afrikastudier eller tilsvarende.

Du skal være selvstændig, da du ofte vil befinde dig i situationer, hvor du skal kunne træffe beslutninger uden mulighed for først at kunne rådføre dig med din chef eller med kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.
Du vil blive tillagt midlertidig grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn i forbindelse med udstationeringen.

Af sikkerhedshensyn vil det ikke være muligt at medbringe eventuel familie.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne
under hele ansættelsesforløbet.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder), samt gennemført CAC-B. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte OK Niels Christian Larsen i Operationsstaben på tlf.: +45 2541 5985.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021.

Ansættelsesdato 1. juli 2022.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført på Kastellet i uge 48, evt. via VTC eller Skype.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent