Fortsæt til indhold

Taktisk kommunikaionsbefalingsmand til Stabskompagniet I/GHR (genopslag)


Taktisk kommunikationsbefalingsmand til Stabskompagniet I/GHR

Brænder du for tjenesten ved en operativ enhed, og ønsker du samtidig at kombinere dette med dine IT- og signalmæssige evner?
Om os
Kommando sektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som Hærens bedste stabskompagni.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF). Og senest som en del af VJTF beredskabet i 2017. KMP opstiller til NRI beredskab i 2022.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kompagniet har været udsendt til ISAF 5, 11, Operation Inherent Resolve hold 7. Kompagniet har senest været udsendt til Kosovo i efteråret 2020.
Om stillingen
Kompagniets kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, en føringssektion samt en vedligeholdelsessektion. Du vil her indgå organisatorisk i kommandosektionen, hvori du bl.a. skal fungere som sektionens næstkommanderende.

Dit primære arbejdsområde bliver i kommandosektionen, hvor du vil støtte kompagniets i forholde kommunikationsmidler.

Du vil desuden fungere som chefens nærmeste rådgiver indenfor Hærens kommunikationssystemer, samt have det overordnede ansvar for enhedens IT materiel, og du vil blive kompagniets indgangspunkt inden for Forsvarets Battle Management System (BMS).

Der vil naturligt i stillingen komme en del IT support, støtte og undervisning i signaltjeneste for kompagniets øvrige delinger og sektioner, hvorfor du skal trives i rollen som underviser.

Der vil tillige blive mulighed for at du kan videreudvikle dine infanterimæssige færdigheder, idet du ved siden af din primære funktion vil blive anvendt som uddannelsesstøtte for andre dele af kompagniet.
Om dig
Du er oversergent. Alternativt er du sergent der er vurderet egnet til udnævnelse.

Det er et krav, at du har gennemført faglærerkursus Hæren, eller er klar til at gennemføre kurset.

Det er ligeledes et krav at du har gode IT færdigheder inden for Hærens kommunikations systemer og har erfaring med at arbejde med dette.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med stående styrke og gerne fra kamptropperne.

Det er ligeledes ønskeligt at du er omskolet til infanterigruppens våben, har kørekort til minimum kategori C samt erfaring med Harris 152 og HF radio.

Som oversergent i kommandodelingen er du i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.

Du tager det som en selvfølge, at være opsøgende og selvkørende i din hverdag, og du formår at planlægge fremadrettet, da der i stillingen vil være en stor grad af frihed.

Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:
Faglighed:
- Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater.
- Du erkender at selv den yngste medarbejder har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger.
- Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.
- Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
- Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
- Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enheden opgaver.
- Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af Forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.
- Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
- Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
- Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.
- Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet, kaptajn Robert Mørck på telefon 25 66 48 40 eller på mail GHR-1B-000A@MIL.DK.

Alternativt kan kompagnibefalingsmand oversergent Thomas Christensen kontaktes på telefon 25 66 48 42 eller på mail GHR-1B-001A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent