Fortsæt til indhold

Næstkommanderende med gode samarbejdsevner og en stærk ledelsesprofil søges til Administrativ Partner Karup ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab.


Næstkommanderende med gode samarbejdsevner og en stærk ledelsesprofil søges til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab.

Ønsker du et selvstændigt job med masser af indflydelse, hvor du samtidig kan gøre en forskel for Flyvevåbnets enheder? Kan du se dig selv i et spændende og meningsfuldt job i et godt ledelsesmiljø? Så tilbyder vi en spændende stilling i Administrationspartner Karup, hvor du vil indgå i et stærkt fællesskab med dygtige kolleger, der dagligt er med til at præge sammenhængskraften i Flyvevåbnets opgaveløsning.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing. Afdelingen har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder yde støtte til Flyvevåbnets wings i forvaltning og administration af personel.

Flyvevåbnets Administrative Fællesskab består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup. Administrationspartner Karup (AK) er opdelt i fem elementer: Fire Front Offices placeret hos hhv. Air Control Wing, Helicopter Wing, Joint Movement and Transportation Organization og Operations Support Wing samt ét Back Office.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som næstkommanderende er du en del af ledelsesteamet. Du er chefens nærmeste sparringspartner i forhold til udviklingen og driften af det administrative område. I det tætte samarbejde vil du opleve en chef, der giver en høj grad af frihed til opgaveløsningen.

Som næstkommanderende for Administrativ Partner Karup får du en unik mulighed at arbejde med Forsvarets Forvaltningsgrundlag samt sparring med chefer og ledere på tværs af Flyvevåbnet. Særligt administrationen indenfor INTOPS ses som en opgave, hvor der er potentiale for en større grad af ensretning og administrativ støtte på tværs af myndighederne.

Som næstkommanderende vil du have en stor rolle i den daglige drift og være leder med ansvar for seks engagerede og fagligt dygtige medarbejdere i Back Office. Af ansvarsområder kan bl.a. nævnes INTOPS, sygdomshåndtering, fastholdelse, uddannelsesstyring, kompetenceudvikling samt meget andet indenfor det administrative område.

Dit sagsområde vil bl.a. omfatte:
- Arbejdstidstilrettelæggelse, kompetenceudvikling samt medarbejderudviklings- og bedømmelsessamtaler for underlagt personel.
- Støtte medarbejdere i deres sagsområder og være sparringspartner i forhold til løsninger på problemstillinger.
- En aktiv rolle i udvikling af ensrettede processer, der kan lette administrationen og højne fagligheden, på tværs af Flyvevåbnets myndigheder.
- Sagsbehandling indenfor personelforvaltning og ledelse samt koordination på tværs af de fem elementer i Administrativ Partner Karup.

Administrativ Partner Karup har siden oprettelsen haft fokus på udvikling af smartere og bedre processer til gavn for de myndigheder, der støttes på Flyvestation Karup. I dette ledelsesmiljø vil du have gode muligheder for at påvirke dine konkrete arbejdsopgaver i forhold til dine kompetencer og interesser.
Om dig
Først og fremmest er du en officer med gode leder- og samarbejdsevner.

Du er formentlig kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med VUK eller optaget på VUK, men endnu ikke startet. Som premierløjtnant, optaget på eller i gang med VUK, vil der blive indgået en uddannelsesaftale, hvis du har rette profil.

Det vil derudover være perfekt, hvis du:
- Er proaktiv af natur.
- Har overblik og er god til at gøre komplekst stof enkelt og relevant.
- Er god til at kommunikere (skriftlig/mundtlig) kort, klart og præcist.
- Arbejder struktureret og følger opgaver til dørs samt støtter dine medarbejdere heri.
- Er fremsynet og sætter en ære i at forstå kundens arbejdsvilkår.
- Trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en del af hverdagen.
- Har erfaring med HR-området fra andre stillinger i Forsvaret.

Det er en fordel hvis du kender til WorkZone (KESDH) og er fortrolig med SAP/DeMars, men ikke et krav.
Vi forventer, at du bidrager aktivt med din viden og ideer i udviklingen af vores opgaveløsning. Vi har stort fokus på altid at finde løsninger, som tilgodeser myndighedernes behov. Samarbejde og vidensdeling vægtes derfor højt, da det er afgørende for kvaliteten af de løsninger, vi leverer til Flyvevåbnets myndigheder på Flyvestation Karup.

Hvis du læser videre, så giver jobbet god mulighed for forudsigelighed og fleksibilitet. Der vil være gode muligheder for sparring med cheferne i FAF i forhold til strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger.

I FAF prioriterer vi medarbejderen højt, og vi har, gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant fokus på udvikling af dine kompetencer, og derfor vil du opleve ekstra støtte, indtil du har tillagt dig den nødvendige faglige indsigt. Det er dermed ikke et krav, at du har arbejdet med det administrative område tidligere, for du vil i hverdagen være omgivet af specialister, der kan give dig den nødvendige faglige indsigt til at få succes i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Administrativ Partner Karup, kaptajn René Vendel Nielsen på telefon +45 61 19 10 43.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anneli Kruse på telefon 32665800.

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021.

Jobsamtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. december 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent