Fortsæt til indhold

Næstkommanderende ved Flyvevåbnets Officersskole (Genopslag)


Næstkommanderende ved Flyvevåbnets Officersskole

Skal du være med til at udvælge, uddanne og ikke mindst danne kommende officerer til Flyvevåbnet på Danmarks mest attraktive lederuddannelse.
Om os
Flyvevåbnets Officersskole har det samlede uddannelsesansvar for officersuddannelse i Flyvevåbnet og for grund- og videreuddannelse af befalingsmænd til Flyvevåbnet. Skolen bidrager også til at rekruttere og udvælge kommende officerer.

Vi stræber efter at være en dynamisk og innovativ uddannelsesinstitution, der udbyder Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse, og det gør vi i et åbent, ansvarsfuldt og udviklende arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde har største prioritet.
Om stillingen
Som næstkommanderende for Flyvevåbnets Officersskole er du stedfortræder for skolechefen og du har til daglig ansvaret for drift og udvikling af stabens arbejde. Næstkommanderende er direkte leder for tre sektioner: Uddannelsessektionen, Planlægnings- og koordinationssektion og Flyvevåbnets Sergentskole (FSGS). FSGS er geografisk placeret i Karup.

Opgaveporteføljen er bred og omfatter bl.a.:
- Ledelse og holdningsdannelse af kadetter og elever
- Ansvar for skolens planlægning, herunder budget
- Rekruttering og udvælgelse til officersuddannelsen
- Ad hoc deltagelse i forskellige arbejdsgrupper og udvalg på skolens vegne
- Internt samarbejde med staben i uddannelsesrelaterede sager
- Koordination med Flyverkommandoen vedr. bl.a. produktionsmål, uddannelse, udvælgelse
- Deltagelse i evaluerings- og afgørelseskommissioner

Som næstkommanderende er af dine vigtigste egenskaber, at du tager ansvar og det falder dig naturligt at være en aktiv rollemodel og holdningsdanner overfor kadetter, elever og stab samt at du altid er det gode, positive eksempel, når det drejer sig om at efterleve Flyvevåbnets og skolens værdier inden for f.eks. kultur og holdning.

I tjeneste må påregnes nogen rejseaktivitet både nationalt og internationalt, ligesom det forventes at du bakker om skolens sociale aktiviteter i og uden for tjenestetiden.
Om dig
Du er udnævnt major med solid erfaring fra Flyvevåbnet, gerne kombineret med erfaring fra værnsfælles tjeneste.

Du har erfaring fra det operative miljø både nationalt el. internationalt. Ledelsesmæssigt kan du føre, styre, lede, koordinere afhængig af situationen.

Flyvevåbnets Officersskole har berøringsflader primært med FAK, FPS og FLK på både sagsbehandler og chefniveau. Derfor er du god til at opbygge og vedligeholde relationer og kan samarbejde med et bredt spektrum af personer på alle niveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for Flyvevåbnets Officersskole, oberst Thomas N. Pedersen, tlf: 6187 1960 eller FAK-FLOS-CH@FIIN.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent Anneli Kruse, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665800.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent