Fortsæt til indhold

Deputy Chief of Staff Multinational Division North


Deputy Chief of Staff Multinational Division North

Som Deputy Chief of Staff Support får du en krævende og spændende hverdag med afvekslende opgaver, hvor du vil få rig lejlighed til at bringe dine operative og ledelsesmæssige kompetencer i spil. Stillingen indebærer også at du er Assistant Senior National Officer for Dansk personel samt leder af personel i staben ved MNDN HQ Vest i Karup og Slagelse, herunder seks udenlandske officerer.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup/Slagelse, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du er i fred, krise og konflikt overordnet ansvarlig for generalstabselementerne G1, G4, G6 og G8. I fredstid er du tillige Assisterende Senior National Officer og støtter Senior National Officer, der er udstationeret i Letland, med forhold af national karakter i Danmark. Du er ligeledes overfor Chief of Staff ansvarlig for ledelsen af hovedkvarteret i Danmark, der består af ca. 40 danske og udenlandske officerer og befalingsmænd og varetager i denne forbindelse divisionens kontakt til danske militære og civile myndigheder.
Dine opgaver omfatter bl.a. overordnet ledelse af operativ planlægning i rammen af NATO forsvarsplanlægning samt i øvelsesramme, ligesom du også vil være involveret i den langsigtede kampagneplanlægning, samt udvikling af både divisionen og hovedkvarteret.

Hovedkvarteret og divisionen er fortsat under implementering, men varetager allerede nu forsvarsplanlægning i NATO regi, så en stor portion initiativ og vilje til at se løsninger er en forudsætning for at trives i stillingen. Stillingen kræver at du evner at skabe og vedligeholde netværk. Du vil ikke alene skulle etablere relationer til dine samarbejdspartnere i vores foresatte hovedkvarter MNC NE samt i de estiske og lettiske hovedkvarterer, men også ved søsterdivisionen MND NE og de underlagte brigader.

Stillingen giver dig en unik mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer gennem tjeneste i et multinationalt hovedkvarter, med udgangspunkt i Danmark.
Der er en del rejse- og øvelsesaktivitet forbundet med stillingen, primært til Baltikum og Polen.

Yderligere er dit helhedssyn væsentligt, idet du skal formå at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Om dig
Vi foretrækker en erfaren oberstløjtnant gerne med logistisk baggrund og der har gennemført såvel OFU som stabskursus, eller ækvivalerende udenlandsk generalstabskursus. Du har gjort tjeneste som bataljonschef og gerne i en operativ stab på brigadeniveau eller højere. Erfaring fra tjeneste i et multinationalt miljø eller multinationalt samarbejde, samt kendskab til NATO organisation og processer vil være en fordel.

Dit fokus er ledelse og operationer og du har flair for at kommunikere argumentere via enkle og væsentlige budskaber, til en modtagerkreds med vidt forskellige baggrunde.

Du er analytisk i din tilgang, men evner også at omsætte din faglighed til alternative løsninger, når planer møder virkeligheden.

Du skal kunne beherske engelsk til SLP niveau 3-3-3. Engelsk er MND N arbejdssprog, i tale og skrift på stabsniveau.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Du vil blive tillagt midlertidig grad som oberst ved besættelse af stillingen.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse 1. december 2021.

Faste tjenested er Slagelse.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere et kort resume af ansøgningen på engelsk. Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte følgende:
• Stabschef MND N, Brigadegeneral Lennie Fredskov tlf.: +45 407 407 31
• DCOS MND N, Oberst Kim Schmidt (nuværende stillingsindehaver) tlf.: +45 407 407 04
Da vi arbejder i et mobiltelefonfrit miljø bedes du sende en sms med navn og nummer.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 43.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent