Fortsæt til indhold

Forsyningsbefalingsmand eller logistik interesseret befalingsmand til Løjtnantsuddannelsen


Forsyningsbefalingsmand eller logistik interesseret befalingsmand til Løjtnantsuddannelsen

Kunne du tænke dig at være en central medspiller i uddannelsen af Hærens nye sekondløjtnanter? Kan du vise selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den logistiske opgave ved en underafdeling i højt tempo? Så er stillingen som forsyningsbefalingsmand ved Løjtnantsuddannelsen noget for dig!
Om os
Løjtnantsuddannelsen er fra juli 2021 underlagt Hærens Sergentskole under Forsvarsakademiet. Både officersbasisuddannelsen og selve løjtnantsuddannelsen gennemføres fra august 2021 som en samlet uddannelse på 11 måneder i Slagelse.
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere. Vi uddanner officerer direkte til geleddet og til at indtræde på Hærens Officersskole. Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens varighed, kunne varetage føringen af en afsiddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.

Delingsførerens øvrige opgaver i HBU; Den daglige ledelse og medarbejderudvikling, tilrettelæggelse af uddannelse, skydelederfunktionen, MFT-instruktør m.m. behandles også på Løjtnantsuddannelsen, ligesom officerens rolle og den militære dannelse samt identitet italesættes.
Målet er en officer, der kan varetage alle opgaver han eller hun pålægges som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand er du fører af forsyningssektionen, bestående af to forsyningshjælpere samt en OS (SF/MMEK) og en våbenmekaniker.
Det er din opgave at lede, koordinere og fordele sektionens opgaver, som omfatter forsyningstjeneste i alle klasser samt vedligeholdelsestjeneste (1. echelons opgaver). Dele af vedligeholdelsestjenesten koordineres gennemført ved andre enheder.

Som forsyningsbefalingsmand er du chefens og næstkommanderendes nærmeste rådgiver i forhold til den logistiske understøttelse af uddannelsen. Du er samtidig, overfor chefen, ansvarlig for normeret materiel og for al virksomhed der omfatter LTUDD lager indenfor alle logistiske områder, herunder også krypteret materiel. Ligeledes er du ansvarlig for mønstring af materiellet. Som forsyningsbefalingsmand deltager du derfor i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesvirksomhed, for både at kunne rådgive om muligheder og begrænsninger samt drage egne konklusioner til krav og løsning af den logistiske opgave.

Som forsyningsbefalingsmand er du ydermere ansvarlig for uddannelsen (og dannelsen) af eleverne i logistiske elevfunktioner samt forhold omkring officerens logistiske ansvar som delingsfører både under og efter uddannelsen.
Om dig
Du er oversergent eller rutineret sergent og har evt. tidligere fungeret som næstkommanderende i en deling og det er en fordel men ikke noget krav, hvis du har tidligere erfaring som forsyningshjælper. Har du en interesse for logistik og vil gå i den fagretning, vil skolen sørge for at du bliver kompetence udviklet, til at kunne bestride stillingen fuldt ud.
Det er ønskeligt, hvis du har erfaring med SAP som logistisk styringsværktøj.
Du har kørekort til kategori C, og gerne også kørekort til kategori E samt ADR-bevis.

Som person har du interesse/forståelse for logistisk præcision. Du sætter en ære i at løse både den praktiske del af opgaven og tastningen rettidig og kvalitativt.
Du er positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt med alle Løjtnantsuddannelsens ansatte og mange af dens elever.
Du er ansvarsbevidst og selvstændig, idet Løjtnantsuddannelsen er direkte underlagt Hærens Sergentskole i Varde og Forsvarsakademiet.
Derudover kan du håndtere mange samtidige opgaver, da din sektion vil være logistisk indgangsvinkel for alle lærere og elever. Til denne stilling lægger vi særlig vægt på FOKUS-kompetencerne samarbejde, planlægning og initiativ.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for løjtnantsuddannelsen; major Kristian Jørgensen på tlf.: 24 44 84 19.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent