Fortsæt til indhold

Gruppefører til 1. Panserinfanterikompagni


Gruppefører til 1. Panserinfanterikompagni

Er du en motiveret, ambitiøs og ærekær sergent, som brænder for tjenesten som panserinfanterist og er skarp i gruppens standarder og kampeksercits?

Så er det måske dig vi søger som gruppefører ved 1. Panserinfanterikompagni!
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infante-rikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre kampdelinger udrustet med hver fire IKK CV9035DK samt en kommandodeling.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12 samt eFP hold 1 og 4 med hjemkomst fra sidste mission i januar 2021.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan og Estland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling.

Vi er professionelle, vægter høj faglighed og er stolte af at være en del af Danmarks bedste panserinfanterikompagni.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Du skal virke som operativ gruppefører for en infanterigruppe i rammen af en panserinfanterideling. Du er direkte ansvarlig for den daglige ledelse af gruppen, herunder føring, uddannelse, disciplin og faglig tjeneste.

Du skal sammen med din gruppe virke og samvirke med de resterende grupper i delingen og kompagniet under operative forhold. Du skal kunne oparbejde et tæt forhold til IKK-kommandøren, som er ansvarlig for den platform din gruppe indsættes på opsiddet. Endvidere skal du kunne arbejde tæt sammen med næstkommanderende/deling i relation til både faglig tjeneste og operativ indsættelse.

Du skal være med til og fastholde og udvikle det høje faglige niveau i gruppen og delingen, således at delingen med kort varsel vil kunne indsættes i en international mission.

Du skal kunne fungere som instruktør i relevante funktionsfag – herunder at planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets faglærere, endvidere skal du støtte delingsføreren i det daglige virke med at opretholde det høje faglige niveau, som der kræves af stående reaktionsstyrker.
Om dig
Du er udnævnt sergent og har erfaring fra tidligere tjeneste som gruppefører i et infanterikompagni. Alternativt er du erfaren overkonstabel eller korporal og vurderet egnet til Grundlæggende Sergentuddannelse. Det er en fordel, hvis du tidligere har været gruppefører i et stående kompagni samt besidder kørekort kategori B og gerne C.

Vi ser gerne, at du tidligere har erfaring med indsættelse på pansrede køretøjer, heunder har erhvervet SIKPAN samt kursus i administrative forhold vedrørende puljekøretøjer ligesom uddannelse på infanterigruppens tunge våben, signaluddannelse 2 og HF 152 omskoling er en fordel.

Relevant udsendelseserfaring og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand er ønskeligt.

Du har et højt fagligt niveau og kan tage ansvar for dig selv og dine nærmeste kolleger, som du gerne støtter med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden. Du skal kunne gruppens standarder og kampeksercits. Endvidere skal du være i god fysisk form og kunne fremstå som en rollemodel for din gruppe. Både hvad angår enkeltkæmperfærdigheder og fysisk formåen.

Du udviser høj grad af selvstændigt initiativ og er i stand til at samarbejde for få løst opgaverne bedst muligt ligesom du er loyal overfor dine kammerater og kompagniet.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og udviser en anerkendende tilgang til dine kolleger og har energien og viljen til at gå forrest i løsning af opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel, overkonstabel af 1. grad eller korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse.

Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Panserinfanterikompagni, kaptajn Jakob Riis Vester på telefon 58 55 71 31 / 25 66 48 20 eller via mail på GHR-1B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale opera-tioner, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent