Fortsæt til indhold

Efterretningssagsbehandler til Efterretningsafdelingen i Værnfælles Forsvarskommando’s Operationsstab


Efterretningssagsbehandler til Efterretningsafdelingen i Værnfælles Forsvarskommando’s Operationsstab

Vil du være en del af sektionen, som har ansvaret for efterretningstjenesten i relation til såvel nationale som internationale danske indsatte enheder og kapaciteter, og som giver de efterretningsmæssige input til Forsvarets øverste ledelse og til det politiske niveau i rammen af militærfaglige anbefalinger? Så er det her, du skal søge!

Vi har brug for en orlogskaptajn eller major, der evner at arbejde selvstændigt i et højt tempo, har blik for detaljen, og som har lysten og evnerne indenfor efterret-ningsområdet.
Om os
Operationsstaben har ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets operative indsættelser og styrkebidrag såvel nationalt som internationalt. Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige stilling er i Efterretningssektionen (J2). Sektionen er en del af Operationsafdelingen og er geografisk placeret i Karup.

Vores sektions opgaver spænder vidt – lige fra at koordinere den militære efterretningstjeneste på tværs i Forsvaret, orientere Forsvarets øverste ledelse, deltage i operative planlægningsprocesser og arbejdsgrupper nationalt og internationalt til at yde direkte efterretningsmæssig støtte til indsatte enheder.

Den brede opgaveportefølje betyder, at hverdagen både rummer opgaver præget af fordybelse og tålmodig opbygning af viden og andre opgaver, som er præget af uforudsigelighed og udfordringer, der kræver handling og beslutsomhed.

Vores miljø er værnfælles, hvor koordination og løbende drøftelser er en naturlig del af hverdagen, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi er et dynamisk team af 13 dedikerede medarbejdere fra henholdsvis Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt civile analytikere, med et tæt sammenhold og en god stemning. Vi er organiseret i tre teams, med hver sin daglige leder.

Vores kontorfaciliteter er moderne og velindrettede. Vi råder over mange klassificerede kommunikationsmidler. Arbejdstiden er primært 0800-1500/1600, men opgaveløsningen og andre forhold kan kræve en fleksibel tilgang til arbejdstiden. Fleksibilitet i mødetid kan aftales med nærmeste chef, men hjemmearbejde er sjældent, da vi primært arbejder på klassificerede systemer.
Om stillingen
Som sagsbehandler i J2 bidrager du til at monitere og sagsbehandle efterretnings-mæssige forhold. Du vil blive tildelt særlige emner, som du selvstændigt skal monitere, analysere og rapportere om.
Du bearbejder og præsenterer efterretninger for bl.a. forsvarets øverste ledelse på baggrund af Forsvarschefens og Chefen for Operationsstabens prioriterede informations- og efterretningsbehov.
Du medvirker til koordination af anvendelsen af Forsvarets efterretningskapaciteter. Stilling til besættelse er i J2 Nord, der har et europæisk og arktisk fokus.

Desuden bidrager du til Operationsstabens løbende planlægning og indsættelse af Forsvarets styrkebidrag i nationale og internationale operationer. Du deltager i stabsarbejde på tværs af organisationen samt rådgiver om efterretningsrelaterede forhold.

Du kan se frem til tjenesterejser til udlandet i f.m. møder og konferencer med NATO og udenlandske samarbejdspartnere som repræsentant for Operationsstaben. Desuden kommer du til at deltage i site surveys, kontaktbesøg m.m. i udlandet.

Der vil i stillingen være gode muligheder for personlig udvikling og deltagelse i nationale og internationale kurser samt anden efteruddannelse.

Om dig
Du er officer med efterretningsmæssig baggrund og har gennemført (eller godt på vej til at gennemføre) videreuddannelsestrin II for ledere (VUT II/L), Master Militære Studier. Hvis du således er under uddannelse, ansættes du på en uddannelsesaftale med funktion i højere stilling, indtil udnævnelse kan finde sted.

Du er sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt (HEM) og skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Du har erfaring med stabstjeneste på minimum NIV-II og er villig til at deltage i kompetenceudvikling i relation til stillingen. Desuden behersker du engelsk i skrift og tale.

Du kan med fordel have været udsendt som stabsofficer i en efterretningsstilling i et højere hovedkvarter. Du er vidende om dit værns organisation, doktriner og teknologi.

Som person er du nysgerrig, kreativ og analytisk stærk. Du kan se ting i et større perspektiv og har med din sans for struktur og overblik en naturlig helhedsforståelse, men besidder samtidig et godt blik for detaljen. Du er udadvendt og tager gerne initiativer der, hvor du ser der kan skabes en nyværdi. Du tænker nyt og anvender dine analytiske evner til at danne dig et overblik inden du løser opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte fungerende Chef J2 major Michael Queck på telefon 72 84 01 42/41 32 04 02 eller daglig leder J2 Nord orlogskaptajn Jan Vestergaard på telefon 72 84 01 43/22 35 98 57.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. oktober 2021. Samtaler planlægges gennemført i uge 43/44.

Stillingen er til besættelse den 1. januar 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent