Fortsæt til indhold

Næstkommanderende, Operationsstøtteeskadrillen ved Air Transport Wing


Næstkommanderende, Operationsstøtteeskadrillen ved Air Transport Wing

Brænder du for ledelse og udvikling af specialiserede enheder med et bredt operativt spændingsfelt?
Er du struktureret, analytisk funderet og arbejdsom, så tilbyder vi en stilling som Næstkommanderende ved Operationsstøtteeskadrillen (OSS) ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
ATW er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Vil du vide mere, så kig forbi vores facebookgruppe - Air Transport Wing Aalborg.

OSS kerneopgave er, at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW operationer, træning og øvelser. Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab, håndtering af besætninger, fly og passagerer samt Air Evacuation-beredskab.
Om stillingen
Som næstkommanderende ved OSS bliver du den primæransvarlige for en række ledelses- drifts- og udviklingsmæssige opgaver herunder; økonomi og budgettering, arbejdstidscontrolling, varetagelse af eskadrillens indsættelsesparathed, operations- og øvelsesplanlægning mv.

Derudover får du tildelt to ud af fem eskadrillespecialer (sektioner), som du bliver ansvarlig sagsbehandler for på eskadrilleniveau. Her bliver dit fokus særligt på kapacitetsudvikling, opfølgning og sparring med sektionslederen.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejdsteam med eskadrillechefen, hvor ledelsesmæssig og strategisk sparring er en del af hverdagen.

Du bliver, sammen med chefen, ansvarlig for at sætte den operative og strategiske dagsorden, der tilsikrer at Operationseskadrillen kan levere den efterspurgte effekt 24/7/365. Desuden bliver du samtaleleder for underordnede ledere i Operationsstøtteeskadrillen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante VUK moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har erfaring med indsættelse og drift af Flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter og har forståelse for Air Operations og operationsstøttekapaciteternes rolle. Din viden skal bidrage til succesfuld opgaveløsning og hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.

Du har gode menneskelige og sociale egenskaber og din ledelsesform er anerkendende og tillidsfuld, da du skal kunne lede ledere. Du skal kunne fungere med kolleager med forskellig baggrund og arbejdsopgaver.

Du har gode analytiske og strategiske evner og formår at bringe dem til anvendelse i en operativ hverdag. Du er en god formidler skriftligt og mundtligt og formår at kanalisere komplekse problemstillinger ned til håndgribelige målsætninger og aktionspunkter. Du har fremtidssyn samtidigt med at du formår at fastholde overblikket og prioritere i opgaverne.

INTOPS-erfaring med en eller flere af Flyvevåbnets kapaciteter er ikke et krav, men en klar fordel, ligesom du skal kunne vurderes egnet til udsendelse i internationale operationer og forvente udsendelser med ATW kapaciteter. Du skal forberede at kunne gennemføre og bestå Forsvarets Fysiske Basistest (KAT 1) i forbindelse med ansættelsesprocessen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil høre mere om stillingen kan evt. uddybende spørgsmål stilles til eskadrillechef major Heine Bejlegaard Andersen Tlf.: 728 47101/41711349 eller på mail: atw-os-001@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Er du interesseret i stillingen så send ansøgning, CV, svendebrev, seneste bedømmelse, og relevante referencer via linket.

Ansøgningsfrist d. 25. oktober 2021, samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Tiltrædelse
1. december 2021 eller snarest muligt herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger.

ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent