Fortsæt til indhold

Kører og forsyningshjælper til 2. Opklaringseskadron


Kører og forsyningshjælper til 2. Opklaringseskadron

Brænder du for logistik og forsyningstjeneste på underafdelingsniveau, og kan du arbejde effektivt og struktureret, både i garnison samt under feltmæssige forhold?
Om os
2. Opklaringseskadron er en ud af to professionelle opklaringsenheder i Hæren, og består af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt, og travl, historie med adskillige internationale indsættelser, samt en fortsat travl opgaveportefølje. Senest har eskadronen løst opgaver i rammen af Mobile Force Protection Teams i Afghanistan. Vi stiller kontinuerligt en opklaringsdeling til støtte for NRI beredskabet, underlagt en af Hærens panserinfanteribataljoner.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver.

Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer, til indsættelser til fods med fuld udrustning. Oftest foregår eskadronens indsættelser bag fjendens linjer, i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater.
Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.

Eskadronen har en travl hverdag, men et højt fokus på kompetenceudvikling af alle enhedens soldater, for derigennem at stille det stærkeste hold til opgaveløsningen, uanset type og varsel.
Om stillingen
Som forsyningshjælper indgår du i forsyningssektionen i kommandodelingen.

Forsyningssektionen består af en sektionsfører (oversergent), en forsynings- og sanitetsbefalingsmand (sergent), en forsyningshjælper (korporal) og tre kørere og forsyningshjælpere (konstabler), hvor vi håber at du vil være den ene.

I den daglige tjeneste på garnisonen består arbejdet i, under sektionsførerens ledelse, at forvalte eskadronens materielbeholdning, samt afhente og udlevere ammunition til opklaringsdelingernes uddannelse.

En normal arbejdsdag ligger mellem 0730-1530 mandag-torsdag og 0730-1230 om fredagen. Udover dette skal du forvente at indgå i eskadronens vagtturnus i hovedvagten på kaserne, hvorfor der kan forekomme aften- og weekendtjeneste.

Under feltforhold gennemfører sektionen genforsyning af opklaringsdelinger med forsyningsklasse I og V, samt indgår i bevogtning af kommandodelingens BSO.

Under eskadronens indsættelse efterlades kommandodelingen normalt selvstændigt indsat i eget bagland, men kan også blive pålagt at infiltrere ind bag fjendens linjer med resten af eskadronen.

Den feltmæssige indsats varierer meget mellem lavt arbejdspres, når delingerne er indsat, og meget højt arbejdspres, efter delingernes exfiltration og efterfølgende vartning.
Om dig
Du er uddannet konstabel og har en professionel tilgang til soldatervirket.

Du har lyst til hele tiden at yde en indsats for at tilsikre at de operative delinger har de bedst mulige betingelser for deres opgaveløsning.

Det er ikke et krav at du har erfaring fra hverken opklaringstjenesten eller erfaring med forsyningstjeneste, men har du det er det helt klart et plus.

Der ligges primært vægt på at du er motiveret og læreivrig.

I 2. Lette Opklaringseskadron vægter vi professionalisme, høj viljestyrke og lysten til at dygtiggøre sig. Vi søger soldater der kan samarbejde i et lille team, ofte indsat under hårde forhold, også i kommandodelingen, hvorfor vi stiller krav til din fysik.

Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og du er villig til at nå KAT 3 jf. de operative anbefalinger (Test A: 2500, Test B: 56 ture, Test C: Niveau 3).

Ønskelige uddannelser og omskolinger:
- Kørekort kategori CE.
- ADR.
- DEMARS 904.
- Truckcertifikat.

Du bør forud for ansøgning være afklaret med INTOPS, både personligt og baglandsmæssigt, da eskadronen ofte er en af de enheder der først peges på til nye missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronbefalingsmand og kommandodelingsfører, oversergent Rasmus Baldus på telefon 41 38 72 88 eller på mail GHR-3B-201A@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte eskadronchef kaptajn René Hansen på telefon 72 82 39 25 eller på mail GHR-3B-200A@MIL.DK. 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 29. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. november eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent