Fortsæt til indhold

Køredommer til Forsvarets Køreskole


Køredommer til Forsvarets Køreskole

Forsvarets Færdselscenter ved Trænregimentet søger en køredommer/prøvesagkyndig til Forsvarets Køreskole med arbejdssted i Midtjylland. Har du lysten og evnerne til en stilling med stor selvstændighed og bred berøringsflade i Forsvaret? Så er jobbet som køredommer ved Forsvarets Køreskole måske noget for dig.
Om os
Forsvarets Køreskole indgår i Forsvarets Færdselscenter ved Trænregimentet i Aalborg og omfatter 13 medarbejdere. Forsvarets Køreskole er bemandet med en Leder, en Faglig foresat, otte køredommere og tre kontorassistenter. Forsvarets Køreskole producerer ca. 1300 kørekort årligt. Færdselsafdelingen er kendetegnet ved en fleksibel, respektfuld og uformel, men professionel tone. Vi er en værnsfælles bemandet enhed, hvor alle medarbejdere arbejder meget selvstændigt. Dagligdagen er primært præget med afholdelse af køreprøver, fornyelse af kørekort samt planlægning af kørekortproduktion til alle Forsvarets enheder, men byder samtidig også på andre spændende og til tider uforudsigelige opgaver inden for færdselssikkerhed og køreuddannelse.
Om stillingen
Som køredommer får du primært til opgave at foretage såvel teoretiske som praktiske køreprøver primært til stor vogn. Køreprøver gennemføres på Forsvarets forskellige tjenestesteder og for alle myndigheder og enheder indenfor Forsvarsministeriet. Din primære nationale geografiske tilknytning vil være Skive/ Holstebro, pt. er Skive Kaserne udgangspunkt for den daglige tjeneste. Afhængig af din bopæl kan dette ændres. Du skal, efter behov, påregne at afholdelse af køreprøver kan forekomme i hele landet. Du får derigennem stor berøringsflade med alle værn og typer af enheder. Udover køreprøver skal du også kunne indgå i den daglige kontakt med civile leverandører af kørekort samt bidrage til koordination og planlægning af kørekort produktion, primært i det jyske område.
Om dig
Du er uddannet prøvesagkyndig, køredommer eller kørelærer til stor vogn. Såfremt du ikke har suppleret din uddannelse, skal du være indstillet på at gennemføre køredommeruddannelse.
Du har gode formuleringsevner i skrift og tale. Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og trives med at arbejde på skiftende tjenestesteder. Du har gode evner i kommunikation og styring af pålagte opgaver. Du er professionel, struktureret og tager ansvar for de pålagte opgaver og du er i stand til at rådgive på alle niveauer på en forståelig og imødekommende måde. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og kan træffe de nødvendige og effektive beslutninger, når behovet opstår. Du skal være i stand til at yde situationsbestemt vejledning til kolleger samt have forståelse for underlagte enheders situation. Du skal være fleksibel og serviceminded.
Det er i forbindelse med ansættelsen ikke tilladt at være erhvervsaktiv som kørelærer, udføre privat køreskolevirksomhed eller deltage i undervisning af elever med henblik på kørekorterhvervelse, herunder førstehjælp og kørelæreraspiranter.
Du må ikke have nogen erhvervsmæssig relation til de kørekortleverandører som Forsvaret har kontrakt med.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som køredommer i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Basislønnen udgør pr. måned 27.993,23 kr. Herudover et funktionstillæg på kr. 1829,37 kr. pr. måned.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lederen af Forsvarets Køreskole, Palle Jensen på tlf.: 40 46 64 71 eller Faglig foresat, Finn Juel Larsen på tlf.: 25 23 92 02. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Anneli Kruse på telefon 3266 5800

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 46.
Stillingen ønskes besat pr. 01. januar 2022 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent