Fortsæt til indhold

Sagsbehandlere i Center for Sikkerhed og Operationer


Sagsbehandlere til Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer

Har du lyst til at arbejde med et bredt udsnit af Forsvarets operative opgaver tæt på den politiske beslutningsproces? Så kan du søge en af de ledige stillinger som sagsbehandler i
Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer. Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.
Om os
Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operation består af fem teams og er ansvarlig for policyudviklingen for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøregionen, Nordatlanten og Arktis. Centeret er tillige ansvarligt for internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning (bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden). Dertil håndterer centeret en stor del af Forsvarsministeriets internationale relationer til andre lande og internationale organisationer som NATO og EU.
Om stillingen
Tempoet i kontoret er ofte højt og præget af omverdenens sikkerhedspolitiske begivenheder. Arbejdsopgaverne i stillingen vil være dynamiske og udfordrende.
Der er i øjeblikket to ledige stillinger i Center for Sikkerhed og Operationer.
Den ene stilling er i Team Indsatser i Danmark og nærområdet, hvor arbejdsopgaverne vil være rettet mod Forsvarets, Beredskabsstyrelsens og Hjemmeværnets operationer og indsatser indenfor rigsfællesskabet, i nærområdet og hjemmelsgrundlaget herfor. Stillingen indeholder også centerets ankerpunkt for rådgivning og støtte til centerets øvrige medarbejderes håndtering af aktindsigtsanmodninger. Det er derfor en fordel, hvis du har juridisk baggrund eller stor erfaring med offentlighedsloven.

Den anden stilling er i Team Internationale indsatser, hvor arbejdsopgaverne vil være rettet mod Forsvarets, Beredskabsstyrelsens og Hjemmeværnets internationale operationer og stabiliseringsindsatser. Opgaverne i stillingen vil bl.a. omfatte teamets arbejde med FN og WPS.
For begge stillinger gælder, at det præcise stillingsindhold og niveau vil blive aftalt nærmere på baggrund af centerets aktuelle bemanding og opgaver, samt dine kompetencer og interesser. Opgaver vil også kunne ændre sig over tid. Ministerbetjening og udarbejdelse af udkast til pressebesvarelser er en central del af vores opgaver, ligesom der i stigende grad er fokus på tilsyn med Forsvarets operative virksomhed.
Om dig
Du skal have gennemført en relevant og akkrediteret uddannelse på kandidat- eller masterniveau.
Vi lægger vægt på, at du har god forståelse for politiske problemstillinger og policy, har gode analytiske evner, er initiativrig, positiv, engageret, udadvendt, udpræget selvkørende i opgaveløsningen, god til formidling af budskaber og kan formulere dig kort og præcist på dansk og engelsk.

Da en stor del af kontorets opgaveløsning sker i samarbejde med Forsvarsministeriets underliggende myndigheder samt andre ministerområder, er det desuden et krav, at du har veludviklede samarbejdsevner, som du kan tilpasse til situationen, samt at du arbejder helhedsorienteret. Herudover kan du arbejde under pres, og du har en høj grad af fleksibilitet i forhold til både arbejdsopgaver og tider, herunder kan du med kort varsel stå til rådighed, når der er behov, bl.a. i forbindelse med operative hændelser.

Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 9, 1060 København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Dennis Virkelyst i Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer på telefon 31 51 24 76. Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Ava Leonora Berg, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32665136.
Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 eller 45.


Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1.december 2021 eller snarest derefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent