Fortsæt til indhold

Stabshjælper og multimediemedarbejder til ledelsessektionen ved Ingeniørregimentet i Skive (Genopslag)


Stabshjælper og multimediemedarbejder til ledelsessektionen ved Ingeniørregimentet i Skive (Genopslag)

Stabshjælper med ansvar for multimedie, hjemmeside, fotografering og videoproduktion.

Er du overkonstabel med interesse og flair for kommunikation, multimediearbejde, fotografering og videoproduktion, og har du lysten og modet til at være en del af regimentets kommunikationsteam.
Om os
Ledelsessektionen er en del Ingeniørregimentets stab.

Regimentsstaben består af 32 personer i 6 sektioner/elementer med ansvar for ledelsesstøtte, personeladministration, personelforvaltning, drift (uddannelsesmateriel), arbejdsmiljø- og færdselssikkerheds-rådgivning, samt vagt – og militær sikkerhed.

Medarbejderskaren tæller civile, konstabler, koporaler, befalingsmænd og officerer – alle er meget erfarne specialister, og har tilsammen mange forskellige kompetencer.

Ledelsessektionen
Du bliver en del af Ledelsessektionen (LESEK), der primært leverer serviceydelser, og er ansvarlig for bl.a., kontakt til pårørende, kontakten mellem det militære system og lokalsamfundet, alt det praktiske vedr. arrangementer med alt fra ”Åbent hus” til ”rundvisninger”, varetagelse af bløde værdier, herunder håndtering af velfærdsmidler og markering af nationale- og militære mærkedage, militær sikkerhed, samt direkte støtte til Command Teamet ved Ingeniørregimentet og generelt ansvarlig for kommunikations- og informationstjenesten ved Ingeniørregimentet.

Om stillingen
Du vil være en vigtig krumtap i kommunikationsteamets tandhjul, og du vil i samarbejde med presseofficeren og informationsbefalingsmanden få stor indflydelse på regimentets kommunikation på interne og eksterne medier.

Du vil skulle dække begivenheder, ceremonier, parader og publicerer til sociale medier, info-skærme og Forsvarets egen interne kommunikationsplatform Forsvarsinfo.

Du skal forvente, at dine opgaver jævnligt foregår i felten, hvor du dækker enhedernes aktiviteter.

Som stabshjælper vil du også skulle løse ad hoc opgaver og støtte ift. LESEK daglige drift.

Du vil endvidere, ved behov, være kører for regimentschef.

Der vil være enkelte dage med aften og/eller nattjeneste, og der vil være 2-3 årlige arrangementer, som ligger i weekender.
Om dig
Du er overkonstabel og som person er du kreativ, udadvendt og selvstændig.

Du besidder gode samarbejdsevner og er god til at formulere dig og kommunikere, især på skrift.

Du har interesse og flair for at arbejde med multimedieværktøjer og grafisk design og du trives godt i en alsidig hverdag, hvor dagene sjældent er ens og ofte byder på nye udfordringer.

Der er stor fordel, at du har kendskab til brugen af multimedieværktøjer som, fotografering, videoproduktion og arbejde med Forsvarets intranet Sharepoint og Koncernfælles internet Portal.

Du ønsker at udvikle dit fagområde og tager selvstændigt fat på opgaverne.

Du er god til at se muligheder, og du tør afprøve nye ideer og bryde med vanetænkning, ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger.

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, så kan du meget vel være vores nye kollega.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Leder af Ledelsessektionen, kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg. Tlf. 72 82 50 11 / 21 77 02 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse senest 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.10.2021

Indrykningsdato

04.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent